Type zorg en vergoeding

Verwijzing

De kosten voor psychologische zorg worden vanuit het basispakket vergoed door de zorgverzekeraars. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Het is belangrijk dat uw huisarts in zijn/haar verwijsbrief duidelijk aangeeft voor welk type zorg u wordt verwezen (basis- of specialistische geestelijke gezondheidszorg).

Type zorg

U kunt op twee manieren verwezen worden voor psychologische zorg naar Psy-zo!:

  • Basis GGZ: Deze zorg betreft de kortdurende behandeling van enkelvoudig trauma of lichte trauma gerelateerde problematiek met een maximum 10 afspraken.
  • Specialistische GGZ: Deze zorg richt zich op het behandelen van meer complexe en zwaardere trauma gerelateerde problematiek. De behandelingen zijn vaak langduriger en intensiever dan die in de Basis GGZ. In de specialistische GGZ zijn, afhankelijk van de ernst van de problematiek, bij Psy-zo! maximaal 20 afspraken voldoende om de problematiek te behandelen en de gestelde doelen te behalen. Hier kan van worden afgeweken mits er voldoende perspectief is om de behandeling te vervolgen.

Vergoeding door zorgverzekeraar

De behandelingen in de basis-ggz en specialistische ggz maken deel uit van het basispakket van uw zorgverzekering en worden door uw verzekeraar vergoed. De factuur wordt door Psy-zo! rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar gestuurd.

Psy-zo! heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars en de facturen worden rechtstreeks ingediend bij uw zorgverzekeraar.

Psy-zo! heeft geen contract met CZ, Delta Lloyd/Nationale Nederlanden en Ohra. In het geval dat u verzekerd bent bij CZ, Delta Lloyd/Nationale Nederlanden en Ohra dan is volledige vergoeding van de zorg wel mogelijk als u een restitutiepolis heeft. Doordat Psy-zo! geen contract heeft met deze verzekeraars dienen wij de factuur aan de client te sturen, deze dient vervolgens zelf zorg te dragen voor de betaling en het indienen. U kunt de factuur vervolgens indienen bij deze zorgverzekeraars.

Verplicht eigen risico

Het ‘verplicht eigen risico’ in de zorgverzekering is een bedrag dat u als verzekerde ieder jaar moet betalen in het geval dat u medische kosten maakt. Voor 2019 en 2020 is dit bedrag vastgesteld op €385.-. De zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag niet. Voor meer informatie zie de website van de Rijksoverheid.

Afzeggen van afspraken

Voor een goed resultaat van de behandeling is belangrijk dat u de afspraken die u maakt met de behandelaar consequent nakomt. Indien u onverhoopt uw afspraak met ons moet afzeggen of verzetten dan verzoeken wij u dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Een bericht van verhindering kan telefonisch (tijdens kantooruren) en per e-mail worden doorgegeven. Afspraken die binnen 24 uur voor de geplande tijd worden afgezegd kunnen niet door ons bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Deze kosten worden bij u voor de helft rekening gebracht (€45, – per sessie). Voor afspraken die tijdig geannuleerd zijn, worden geen kosten in rekening gebracht.