Type zorg en vergoeding

Geen spoed mogelijk
Let op: wij hebben geen mogelijkheden voor spoedzorg. De actuele wachttijd staan altijd vermeld op deze pagina. Indien de wachttijd te lang is / blijkt, raden wij je aan (evt. in overleg met de verzekeraar) met de huisarts te kijken naar een andere (tussentijdse) oplossing. Wij begrijpen dat de wachttijd erg vervelend is, maar kunnen je helaas niet op kortere termijn helpen.

Verwijzing
De kosten voor psychologische zorg worden vanuit het basispakket vergoed door je verzekeraar. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heb je een verwijzing (van je huisarts) nodig. Het is belangrijk dat de verwijzer in de verwijsbrief duidelijk aangeeft voor welk type zorg je wordt verwezen. Ook dient op de verwijzing de AGB-code van de verwijzer te staan en dient deze gericht te zijn aan onze instelling. Indien dit niet het geval is, kunnen wij de verwijzing niet aannemen.

Type zorg
Je kunt op twee manieren verwezen worden voor behandeling van traumagerelateerde problematiek naar Psy-zo!:

  • Basis GGZ: Deze zorg betreft de kortdurende behandeling van enkelvoudig trauma of lichte trauma gerelateerde problematiek met een maximum 10 sessies.
  • Specialistische GGZ: Deze zorg richt zich op het behandelen van meer complexe en zwaardere trauma gerelateerde problematiek, de behandelingen zijn vaak langduriger en intensiever. In de specialistische GGZ zijn, afhankelijk van de ernst van de problematiek, bij Psy-zo! maximaal 20 sessies voldoende om de problematiek te behandelen en de gestelde doelen te behalen.

Vergoeding door zorgverzekeraar en eigen risico
Het ‘verplichte eigen risico’ is een bedrag dat je als verzekerde ieder jaar moet betalen in het geval dat je medische kosten maakt. Dit bedrag is vastgesteld op (minimaal) €385.-. De zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag niet. Voor meer informatie zie de website van de Rijksoverheid. Het eigen risico wordt gerekend over elk jaar waarin je in behandeling bent. Wanneer de behandeling doorloopt in het nieuwe jaar, zal er opnieuw eigen risico moeten worden betaald. Na betaling van het eigen risico worden de behandelingen verder vergoed door je verzekeraar, dit maakt deel uit van het basispakket van jouw zorgverzekering. Psy-zo! heeft voor 2024 contracten met nagenoeg alle zorgverzekeraars en de facturen worden rechtstreeks ingediend bij jouw zorgverzekeraar.

Wij hebben geen contract met CZ (of IZZ natura via CZ), Delta Lloyd/Nationale Nederlanden/Ohra. In het geval dat bij één van deze verzekeraars je zorgverzekering hebt afgesloten, is behandeling bij Psy-zo! niet mogelijk.

Tarieven
Wij declareren onze kosten volgende de standaarden van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en de overeenkomsten die wij hebben afgesloten met de zorgverzekeraars. Dit zie je dan ook terug bij de declaratiegegevens van je zorgverzekeraar.  Hoe hoog dit bedrag is, hangt van af van verschillende factoren, zoals met wie je het gesprek hebt gehad en hoe lang het gesprek heeft geduurd. De tarieven voor een basispsycholoog zijn bijvoorbeeld anders dan de tarieven voor een psychiater. Let op: je kunt niet kiezen met wie je het gesprek hebt, dit wordt ingedeeld naar beschikbaarheid van onze behandelaren.

Aan al onze zorg zitten kosten verbonden, (dit geldt dus ook voor de pre-intake), ook wanneer de uitkomst van het pre-intakegesprek is dat je verder niet in zorg komt bij ons. Deze kosten worden dus vergoed door je zorgverzekeraar, tenzij je nog eigen risico moet betalen. Wanneer je eigen risico nog niet (volledig) is gebruikt, krijg je een factuur van je verzekeraar.

Om een indicatie van de bedragen te geven, staan hieronder een aantal tarieven genoemd. Let op; dit zijn tarieven voor 2023, van verzekeraar Menzis. Elke verzekeraar bepaalt elk jaar zelf de tarieven, het kan dus zijn dat je andere bedragen op je factuur ziet staan dan hieronder genoemd. Vaak gaat het echter om vergelijkbare bedragen.

Diagnostiek15 minuten30 minuten45 minuten
Psychiater€ 135,89€ 215,71€ 295,51
GZ psycholoog€ 82,01€ 135,70€ 188,41
Basispsycholoog€ 73,42€ 120,62€ 166,97
Behandeling15 minuten30 minuten45 minuten
Psychiater€ 104,68€ 171,81€ 239,85
GZ psycholoog€ 63,69€ 108,05€ 152,37
Basispsycholoog€ 56,25€ 94,86€ 133,45

Afzeggen van afspraken
Voor een goed resultaat van de behandeling is belangrijk dat je de afspraken die je maakt met de behandelaar consequent nakomt. Daarnaast is het heel vervelend wanneer een behandelaar in die tijd geen zorg kan verlenen, terwijl dit wel was ingepland. Dit kost de praktijk veel geld. Daarnaast kunnen we in deze tijd niet iemand anders behandelen terwijl er mensen wachten op een behandeling bij onze praktijk. We proberen dan ook om er, samen met jou, voor te zorgen dat de afspraken door kunnen gaan. De behandelaar zal het belang hiervan met je bespreken, je kan de geplande afspraken terugzien in je cliëntenportaal, en je ontvangt een herinnerings-SMS voor je afspraak. In de BGGZ mag je 1 afspraak afzeggen, in de SGGZ 2 afspraken. Indien je vaker een afspraak annuleert zal er een gesprek volgen met je behandelaar, waarin besproken wordt of je wel tijd en ruimte hebt / kunt maken voor de behandeling en of voortzetting haalbaar is.

Indien je onverhoopt jouw afspraak met ons moet afzeggen of verzetten, doe dit dan minimaal 48 uur van tevoren bij jouw behandelaar. Afspraken die korter dan 48 uur voor de geplande tijd worden afgezegd kunnen wij niet bij jouw zorgverzekeraar declareren, terwijl de behandelaar hier wel tijd voor reserveert. Daarom brengen we (een gedeelte van) deze kosten hiervoor bij jou in rekening, dit is een bedrag van €75, – per sessie. Deze kosten kun je niet declareren en komen dus voor eigen rekening. Voor afspraken die tijdig worden geannuleerd of verplaatst rekenen we uiteraard geen kosten.