We hebben een vacature voor een Verpleegkundig Specialist.

Type zorg en vergoeding

Geen spoed mogelijk
Let op: wij hebben geen mogelijkheden voor spoedzorg. De actuele wachttijd staan altijd vermeld op deze pagina. Indien de wachttijd te lang is / blijkt, raden wij u aan (evt. in overleg met de verzekeraar) met de huisarts te kijken naar een andere (tussentijdse) oplossing. Wij begrijpen dat de wachttijd erg vervelend is, maar kunnen u helaas niet op kortere termijn helpen.

Verwijzing
De kosten voor psychologische zorg worden vanuit het basispakket vergoed door de zorgverzekeraars. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Het is belangrijk dat uw huisarts in de verwijsbrief duidelijk aangeeft voor welk type zorg u wordt verwezen (basis- of specialistische geestelijke gezondheidszorg). Ook dient op de verwijzing de AGB-code van de verwijzer te staan, en dient deze gericht te zijn aan onze instelling. Indien dit niet het geval is, kunnen wij de verwijzing niet aannnemen.

Type zorg
U kunt op twee manieren verwezen worden voor psychologische zorg naar Psy-zo!:

  • Basis GGZ: Deze zorg betreft de kortdurende behandeling van enkelvoudig trauma of lichte trauma gerelateerde problematiek met een maximum 10 afspraken.
  • Specialistische GGZ: Deze zorg richt zich op het behandelen van meer complexe en zwaardere trauma gerelateerde problematiek. De behandelingen zijn vaak langduriger en intensiever dan die in de Basis GGZ. In de specialistische GGZ zijn, afhankelijk van de ernst van de problematiek, bij Psy-zo! maximaal 20 afspraken voldoende om de problematiek te behandelen en de gestelde doelen te behalen. Hier kan van worden afgeweken mits er voldoende perspectief is om de behandeling te vervolgen.

Vergoeding door zorgverzekeraar
De behandelingen in de basis GGZ en specialistische GGZ maken deel uit van het basispakket van uw zorgverzekering en worden door uw verzekeraar vergoed. De factuur wordt door Psy-zo! rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar gestuurd. Psy-zo! heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars en de facturen worden rechtstreeks ingediend bij uw zorgverzekeraar.

Psy-zo! heeft geen contract met CZ (of IZZ natura via CZ), Delta Lloyd/Nationale Nederlanden en Ohra. In het geval dat u verzekerd bent bij CZ (of IZZ natura via CZ), Delta Lloyd/Nationale Nederlanden en Ohra dan is volledige vergoeding van de zorg wel mogelijk als u een restitutiepolis heeft. Doordat Psy-zo! geen contract heeft met deze verzekeraars dienen wij de factuur aan de client te sturen, deze dient vervolgens zelf zorg te dragen voor de betaling en het indienen. U kunt de factuur vervolgens indienen bij deze zorgverzekeraars.

Let op: per 1 januari 2022 veranderd dit, en zal er geen volledige vergoeding meer plaatsvinden. Kijk voor meer informatie op de site van CZ. Per 1 januari is een behandeling starten bij Psy-zo! dan ook niet meer mogelijk. Wilt u toch graag in zorg bij Psy-zo!? Dan raden wij u aan over te stappen naar een andere verzekeraar. Dit kan tot 1 januari 2022.

Verplicht eigen risico
Het ‘verplicht eigen risico’ in de zorgverzekering is een bedrag dat u als verzekerde ieder jaar moet betalen in het geval dat u medische kosten maakt. Voor 2021 is dit bedrag vastgesteld op €385.-. De zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag niet. Voor meer informatie zie de website van de Rijksoverheid. Het eigen risico wordt gerekend over het jaar waarin de behandeling start.

Afzeggen van afspraken
Voor een goed resultaat van de behandeling is belangrijk dat u de afspraken die u maakt met de behandelaar consequent nakomt. Indien u onverhoopt uw afspraak met ons moet afzeggen of verzetten dan verzoeken wij u dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven aan uw behandelaar. Afspraken die binnen 24 uur voor de geplande tijd worden afgezegd kunnen niet door ons bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Deze kosten worden voor de helft bij u  in rekening gebracht (€45, – per sessie) omdat uw behandelaar hier tijd voor heeft gereserveerd. Voor afspraken die tijdig geannuleerd zijn, worden geen kosten in rekening gebracht.