Type zorg en vergoeding

Geen spoed mogelijk
Let op: helaas wij hebben geen mogelijkheden voor spoedzorg. De actuele wachttijd staan altijd vermeld op deze pagina. Indien de wachttijd te lang is / blijkt, raden wij je aan (evt. in overleg met de verzekeraar) met de huisarts te kijken naar een andere (tussentijdse) oplossing. Wij begrijpen dat de wachttijd erg vervelend is, maar kunnen je helaas niet op kortere termijn helpen.

Verwijzing
De kosten voor psychologische zorg worden vanuit het basispakket vergoed door de zorgverzekeraars. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heb je een verwijzing (van je huisarts) nodig. Het is belangrijk dat de verwijzer in de verwijsbrief duidelijk aangeeft voor welk type zorg je wordt verwezen (basis- of specialistische GGZ). Ook dient op de verwijzing de AGB-code van de verwijzer te staan, en dient deze gericht te zijn aan onze instelling. Indien dit niet het geval is, kunnen wij de verwijzing niet aannemen.

Type zorg
Je kunt op twee manieren verwezen worden voor behandeling van traumagerelateerde problematiek naar Psy-zo!:

  • Basis GGZ: Deze zorg betreft de kortdurende behandeling van enkelvoudig trauma of lichte trauma gerelateerde problematiek met een maximum 10 sessies.
  • Specialistische GGZ: Deze zorg richt zich op het behandelen van meer complexe en zwaardere trauma gerelateerde problematiek. De behandelingen zijn vaak langduriger en intensiever dan die in de Basis GGZ. In de specialistische GGZ zijn, afhankelijk van de ernst van de problematiek, bij Psy-zo! maximaal 20 sessies voldoende om de problematiek te behandelen en de gestelde doelen te behalen.

Vergoeding door zorgverzekeraar
De behandelingen in de basis GGZ en specialistische GGZ maken deel uit van het basispakket van jouw zorgverzekering en worden door jouw verzekeraar vergoed, indien er een geldige verwijzing is. De factuur wordt door Psy-zo! rechtstreeks aan jouw zorgverzekeraar gestuurd. Psy-zo! heeft voor 2023 contracten met nagenoeg alle zorgverzekeraars en de facturen worden rechtstreeks ingediend bij jouw zorgverzekeraar.

Wij hebben voor 2023, geen contract met CZ (of IZZ natura via CZ), Delta Lloyd/Nationale Nederlanden/Ohra. In het geval dat bij één van deze verzekeraars je zorgverzekering hebt afgesloten, is behandeling bij Psy-zo! niet mogelijk.

Verplicht eigen risico
Het ‘verplicht eigen risico’ in de zorgverzekering is een bedrag dat je als verzekerde ieder jaar moet betalen in het geval dat je medische kosten maakt. Dit bedrag is vastgesteld op (minimaal) €385.-. De zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag niet. Voor meer informatie zie de website van de Rijksoverheid. Het eigen risico wordt gerekend over elk jaar waarin je in behandeling bent. Wanneer de behandeling doorloopt in het nieuwe jaar, zal er dan opnieuw eigen risico moeten worden betaald.

Afzeggen van afspraken
Voor een goed resultaat van de behandeling is belangrijk dat je de afspraken die je maakt met de behandelaar consequent nakomt. Indien je onverhoopt jouw afspraak met ons moet afzeggen of verzetten dan verzoeken wij je dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven aan jouw behandelaar. Afspraken die binnen 24 uur voor de geplande tijd worden afgezegd kunnen niet (geheel) door ons bij jouw zorgverzekeraar gedeclareerd worden, terwijl de behandelaar hier wel tijd voor reserveert. De kosten die hiervoor bij je in rekening gebracht worden bedragen €45, – per sessie. Voor afspraken die tijdig geannuleerd zijn, worden er uiteraard geen kosten in rekening gebracht.