Type zorg en vergoeding

Geen spoed mogelijk
Let op: wij hebben geen mogelijkheden voor spoedzorg. De actuele wachttijd staan altijd vermeld op deze pagina. Indien de wachttijd te lang is / blijkt, raden wij u aan (evt. in overleg met de verzekeraar) met de huisarts te kijken naar een andere (tussentijdse) oplossing. Wij begrijpen dat de wachttijd erg vervelend is, maar kunnen u helaas niet op kortere termijn helpen.

Verwijzing
De kosten voor psychologische zorg worden vanuit het basispakket vergoed door de zorgverzekeraars. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing (van uw huisarts) nodig. Het is belangrijk dat de verwijzer in de verwijsbrief duidelijk aangeeft voor welk type zorg u wordt verwezen (basis- of specialistische GGZ). Ook dient op de verwijzing de AGB-code van de verwijzer te staan, en dient deze gericht te zijn aan onze instelling. Indien dit niet het geval is, kunnen wij de verwijzing niet aannemen.

Type zorg
U kunt op twee manieren verwezen worden voor psychologische zorg naar Psy-zo!:

  • Basis GGZ: Deze zorg betreft de kortdurende behandeling van enkelvoudig trauma of lichte trauma gerelateerde problematiek met een maximum 10 afspraken.
  • Specialistische GGZ: Deze zorg richt zich op het behandelen van meer complexe en zwaardere trauma gerelateerde problematiek. De behandelingen zijn vaak langduriger en intensiever dan die in de Basis GGZ. In de specialistische GGZ zijn, afhankelijk van de ernst van de problematiek, bij Psy-zo! maximaal 20 afspraken voldoende om de problematiek te behandelen en de gestelde doelen te behalen. Hier kan van worden afgeweken mits er voldoende perspectief is om de behandeling te vervolgen.

Vergoeding door zorgverzekeraar
De behandelingen in de basis GGZ en specialistische GGZ maken deel uit van het basispakket van uw zorgverzekering en worden door uw verzekeraar vergoed, indien er een geldige verwijzing is. De factuur wordt door Psy-zo! rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar gestuurd. Psy-zo! heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars en de facturen worden rechtstreeks ingediend bij uw zorgverzekeraar.

Psy-zo! heeft geen contract met CZ (of IZZ natura via CZ), Delta Lloyd/Nationale Nederlanden en Ohra. In het geval dat u verzekerd bent bij CZ (of IZZ natura via CZ), Delta Lloyd/Nationale Nederlanden en Ohra dan is behandeling bij Psy-zo! niet mogelijk.

Verplicht eigen risico
Het ‘verplicht eigen risico’ in de zorgverzekering is een bedrag dat u als verzekerde ieder jaar moet betalen in het geval dat u medische kosten maakt. Voor 2022 is dit bedrag vastgesteld op €385.-. De zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag niet. Voor meer informatie zie de website van de Rijksoverheid. Het eigen risico wordt gerekend over elk jaar waarin u in behandeling bent. Wanneer de behandeling doorloopt in het nieuwe jaar, zal er dan opnieuw eigen risico moeten worden betaald.

Afzeggen van afspraken
Voor een goed resultaat van de behandeling is belangrijk dat u de afspraken die u maakt met de behandelaar consequent nakomt. Indien u onverhoopt uw afspraak met ons moet afzeggen of verzetten dan verzoeken wij u dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven aan uw behandelaar. Afspraken die binnen 24 uur voor de geplande tijd worden afgezegd kunnen niet (geheel) door ons bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden, terwijl de behandelaar hier wel tijd voor reserveert. De kosten die hiervoor bij u in rekening gebracht worden bedragen €45, – per sessie. Voor afspraken die tijdig geannuleerd zijn, worden geen kosten in rekening gebracht.