2. Wel of geen trauma

Bij de meeste mensen zullen de klachten als gevolg van een nare gebeurtenis binnen 1-4 weken sterk verminderen. Dit is de herstelfase vanaf de schokkende gebeurtenis waarin het zelfhelend vermogen van het brein zijn werk doet. We noemen dit dan geen trauma.

We spreken een trauma of traumatische gebeurtenis als de klachten als gevolg daarvan na 4 weken blijven bestaan of verergeren.

Er is sprake van een trauma als u zich herkent in onderstaande klachten:

  • U bent erg gespannen en prikkelbaar, heeft slaapproblemen of nachtmerries.
  • U hebt onveiligheids- en/of angstgevoelens. D.w.z. alert zijn en op scherp staan als het niet hoeft.
  • U blijft terugkerende gedachten of indringende herinneringen houden aan de ingrijpende gebeurtenis(sen).
  • U vertoont vermijdingsgedrag van bv. de plek waar de nare gebeurtenis plaatsvond.
  • U beleeft nergens meer plezier aan.
  • U gebruikt drugs of drinkt te veel alcohol als een vorm van zelfmedicatie.
  • Relaties met uw partner, goede vrienden en familie staan onder druk sinds de ingrijpende gebeurtenis.

Zelftest

Een zelftest kan u helpen bij het inschatten van de ernst van de klachten. De testen stellen geen medische diagnose. Het geeft een beeld over uw kans op de betreffende stoornis. Wij hebben een aantal zelftest geselecteerd die vrij beschikbaar is: Mirror is een uitgebreide zelftest na ingrijpende gebeurtenissen.