Voor verwijzers

Psy-zo! behandelt trauma- en stressorgerelateerde problematiek en daarbij voorkomende comorbide problematiek.

Informatie over Psy-zo!

Als de door jou geboden hulp niet leidt tot een afname van de trauma- en stressorgerelateerde klachten kun je samen met de cliënt bepalen of een verwijzing op zijn plaats is. Als verwijzer kun je een verwijzing via Zorgdomein rechtstreeks naar ons sturen. De cliënt dient zich daarnaast ten alle tijde ook zelf aan te melden via het aanmeldformulier op onze website. Wil je je cliënt hier op wijzen?

Wij kunnen verwijzingen alleen in behandeling nemen indien deze voorzien zijn van de AGB-code van de verwijzer en de contactgegevens (inclusief telefoonnummer en e-mailadres!), BSN en geboortedatum van de cliënt. Als de verwijsbrief door ons is ontvangen, kunnen we de betreffende aanmelding in behandeling nemen (zie ook: richtlijn gegevensuitwisseling GGZ – huisarts) Belangrijk voor de doorverwijzing zijn de volgende 2 voorwaarden:

  1. Psy-zo! diagnosticeert en behandelt cliënten waar sprake is van trauma- en stressorgerelateerde problematiek. Belangrijk is dat je enkel een verwijzing realiseert als je verwacht dat er primair sprake is van een trauma- en stressorgerelateerde stoornis.
  2. Psy-zo! biedt kortdurende behandelingen en heeft geen crisisdienst ter beschikking. Belangrijk is dat je een verwijzing enkel realiseert als je verwacht dat dit voor jouw patiënt volstaat. In de Basis GGZ betreft het maximaal 10 sessies en in de Specialistische GGZ betreft het maximaal  20 sessies, waarbij een sessie één uur duurt.

Wij streven ernaar om binnen twee weken na aanmelding contact met de cliënt op te nemen voor het plannen van een pre-intake middels beeldbellen. Tijdens dit gesprek wordt gekeken of jouw cliënt bij ons op de goede plek is. Uiteraard word je geïnformeerd wanneer wij jouw cliënt niet in zorg kunnen nemen.

Let op: wij hebben geen mogelijkheden voor spoed/crisiscontacten, aangezien wij enkel overdag geopend zijn en ambulant behandelen.

Contra-indicaties bij verwijzing

  • Op de voorgrond staande verslavingsproblematiek (alcohol- en/of middelengebruik).
  • Ernstige mate van persoonlijkheidsproblematiek
  • Ernstige mate van externaliserende gedragsproblemen
  • Ernstige depressie (met acute suïcidaliteit).
  • Als er een klinische (crisis-) opname noodzakelijk is of als zodanig wordt ingeschat als een reëel risico en/of gevolg van de behandeling.

Doorverwijzing vanuit andere instelling

Ben je een collega-behandelaar en wil je graag een cliënt door verwijzen omdat er sprake is van een trauma- en stressorgerelateerde stoornis waarbij de cliënt gebaat is bij een kortdurende traumabehandeling? Dit is alléén mogelijk wanneer het zorg betreft die je niet zelf zou kunnen leveren. Let op: een (te) lange wachttijd binnen de eigen instelling is geen reden voor verwijzing naar Psy-zo! Wij kunnen verwijzingen alleen in behandeling nemen indien deze voorzien zijn van de AGB-code van de verwijzer en de contactgegevens (inclusief telefoonnummer en e-mailadres), BSN en geboortedatum van de cliënt. Ook ontvangen wij graag de initiële verwijzing vanuit de huisarts, naast de eigen verwijsbrief.

Contact met Psy-zo!

Voor jou als verwijzer en je cliënt is het mogelijk om nadere informatie te vragen. Je kunt een e-mail sturen naar info@psy-zo.nl met daarin je vragen en contactgegevens. Wij nemen dan, waar mogelijk dezelfde (werk-)dag tussen 09.00 en 17.00 uur, contact met je op. Verwijsbrieven kun je via zorgdomein of beveiligde email naar ons toe sturen. Gelieve deze niet via de reguliere (onbeveiligde) e-mail of post te sturen.