Let op: ons onderwijsaanbod is verhuisd naar www.psy-onderwijs.nl

Voor verwijzers

Als de door u geboden hulp niet leidt tot een afname van de klachten of als er sprake is van meervoudig c.q. complex trauma dan kunt u samen met de cliënt bepalen of een verwijzing op zijn plaats is.

Let op: wij hebben geen mogelijkheden voor spoed en/of crisis, aangezien wij enkel overdag geopend zijn en ambulant behandelen. Wij kunnen verwijzingen alleen in behandeling nemen indien deze voorzien zijn van de AGB-code van de verwijzer en de contactgegevens (inclusief telefoonnummer en e-mailadres), BSN en geboortedatum van de cliënt. De cliënt dient zich ten alle tijde ook zelf aan te melden!

Bepaal wat de impact is van de ingrijpende gebeurtenis op het functioneren van de cliënt:

 • Vraag de cliënt naar eventuele eerdere schokkende gebeurtenissen zoals (seksuele) mishandeling, een ernstig ongeluk of geweldservaringen. Dit kan van invloed zijn op de beleving van de huidig ingrijpende ervaring.
 • Vraag na of de cliënt momenteel in een veilige/rustige situatie verkeert, of dat er nog steeds ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden.
 • Onderzoek in hoeverre het dagelijks functioneren (werk, relaties, activiteiten) van de cliënt negatief beïnvloed wordt: wat zijn instandhoudende factoren?
 • Vraag ter verduidelijking naar een voorbeeld van de symptomen: wat, wanneer, waar?
 • Vraag hoe de omgeving (ouders, partner, kinderen, vrienden) met de situatie omgaat: heeft de cliënt steun of juist niet?

Als de cliënt op al deze vragen problematische antwoorden geeft, dan is een verwijzing naar de GGZ het overwegen waard.

Screeningsinstrumenten
U kunt uw verwijzing mede ondersteunen door gebruik te maken van de volgende screeningsinstrumenten:

 • Zelftests (kunnen clienten zelf invullen)
 • Vier dimensionale klachtenlijst: 4DKL
 • Schokverwerkingslijst: Een goed gevalideerde en betrouwbare vragenlijst voor de diagnostiek van PTSS is de Schokverwerkingslijst (SVL). Deze vragenlijst brengt de gevolgen van de ingrijpende gebeurtenis in beeld. De Schokverwerkingslijst meet twee belangrijke kenmerken van de verwerking van een ingrijpende gebeurtenis,namelijk ‘herbeleving’ en ‘vermijding’. Symptomen van ‘hyperarousal’ ontbreken in de lijst.

Probleemomschrijving
Bij een verwijzing voor behandeling is het belangrijk dat de klachten beschreven worden in samenhang met de schokkende gebeurtenis en/of eerdere traumatische ervaringen. Dit geldt ook voor meervoudige of complexe traumata en zelfbeeldproblematiek waarvoor een directe verwijzing kan plaatsvinden.

Contra-indicaties bij verwijzing

 • Op de voorgrond staande verslavingsproblematiek (alcohol- en/of middelengebruik).
 • Ernstige mate van persoonlijkheids- of agressieproblematiek of depressie.
 • Als er een klinische (crisis-) opname noodzakelijk is of als zodanig wordt ingeschat als een reëel risico en/of gevolg van de behandeling.
 • Als er sprake is van onvoldoende steun in de sociale context zoals familie en vrienden.

Doorverwijzing vanuit andere instelling
Bent u een collega-behandelaar en wilt u graag een cliënt door verwijzen? Dit is alleen mogelijk wanneer het zorg betreft die u niet zelf zou kunnen leveren. Let op: een (te) lange wachttijd binnen de eigen instelling is geen reden voor verwijzing naar Psy-zo!. Wij kunnen verwijzingen alleen in behandeling nemen indien deze voorzien zijn van de AGB-code van de verwijzer en de contactgegevens (inclusief telefoonnummer en e-mailadres) en geboortedatum van de cliënt. Ook ontvangen wij graag de initiële verwijzing vanuit de huisarts, naast de eigen verwijsbrief.

Contact met Psy-zo!
Voor u als verwijzer en de cliënt is het mogelijk om nadere informatie te vragen. U kunt een e-mail sturen naar info@psy-zo.nl met daarin uw vraag en contactgegevens. Wij nemen dan z.s.m (waar mogelijk dezelfde (werk-)dag tussen 08.30 en 17.00 uur) contact met u op. Verwijsbrieven kunt u via zorgdomein of beveiligde email naar ons toe sturen.