6. Behandeltraject

Nadat de verwijzing door de huisarts door ons is ontvangen en u zich heeft aangemeld via onze website, wordt u op de wachtlijst geplaatst. Wanneer aan de beurt bent dan nodigt één van onze therapeuten u uit voor het intakegesprek. Soms zijn er meerdere diagnostische gesprekken nodig, maar meestal wordt er vrij vlot gestart met de behandeling die wekelijks plaats vindt.

De behandeling verloopt volgens een behandelplan dat de therapeut met u zal bespreken. In de loop van de behandeling worden de doelen (die in het behandelplan staan) regelmatig met u geëvalueerd om te zien wat het effect van de behandeling is. Een onderdeel daarvan is het invullen van één of meerdere vragenlijsten bij de start, tijdens en aan het eind van de behandeling. Aan het eind van de behandeling ontvangt een eindbrief, deze wordt tevens naar de verwijzer (meestal de huisarts) gestuurd.