7. Behandeltraject

Nadat de verwijzing door de huisarts door ons is ontvangen, vindt er binnen twee weken een pré-intake gesprek plaats middels beeldbellen. Op die manier kunnen we snel beoordelen of Psy-zo! de juiste plek voor jou is. Als dat het geval is word je vervolgens op de wachtlijst geplaatst. Je krijgt toegang tot Therapieland, waar je het intakeformulier dient in te vullen. Je kunt dan ook gelijk starten met de psycho-educatie over PTSS-klachten. Zodra er plek is nodigt één van onze therapeuten jou uit voor het vervolg intakegesprek. De bedoeling van dit  intakegesprek is onder andere:

  • Kennismaking met je therapeut.
  • Je klachten en krachten worden besproken, alsook de organisatie van het eigen dagelijks leven. Je naasten worden betrokken indien nodig. We vinden het belangrijk dat jij je eigen regie kan voeren en je dagelijks leven goed kan organiseren. Jij denkt als cliënt actief mee in het opstellen van het behandelplan met haalbare en meetbare doelen en dient hiermee akkoord te gaan.
  • De diagnostiek, uitleg over de DSM-5 classificatie, en inzet ROM vragenlijsten zal met jou worden besproken.
  • We bespreken de ingeschatte behandelduur: Basis GGZ maximum 10 afspraken en Specialistische GGZ maximaal 20 afspraken.
  • In overleg met jou bespreken we de best passende behandelmethode en E-health modules.
  • In de loop van de behandeling worden de doelen (die in het behandelplan staan) regelmatig met jou geëvalueerd om te zien wat het effect van de behandeling is. Een onderdeel daarvan is het invullen van één of meerdere vragenlijsten (ROM) bij de start, tijdens en aan het eind van je behandeling.
  • Mochten de doelen aan het eind van de behandeling nog niet in voldoende mate zijn behaald, dan wordt bekeken of en zo nodig waar een vervolg van de behandeling zinvol is. Psy-zo! heeft enkele groepsmodules die op indicatie na de traumaverwerking ingezet kunnen worden. Deze modules worden enkel aangeboden in een groep.
  • Aan het eind van de behandeling ontvang je een eindbrief met daarin een korte omschrijving van de klachten, het verloop van de behandeling en het resultaat. Deze eindbrief wordt tevens naar de verwijzer (meestal de huisarts) gestuurd.