7. Behandeltraject

Nadat de verwijzing door de huisarts door ons is ontvangen en u zich heeft aangemeld via onze website, wordt u op de wachtlijst geplaatst. Wanneer aan de beurt bent dan nodigt één van onze therapeuten u uit voor het intakegesprek. De bedoeling van het intakegesprek is onder andere:

  • Een kennismaking en bespreken van klachten én krachten. Tevens worden een aantal praktische zaken besproken, zie dit formulier.
  • Het bespreken van motivatie van cliënt, vaststellen indicatie voor behandeling en beoordeling Basis GGZ (BGGZ) of Specialistische GGZ (SGGZ).
  • Vanaf de intake worden de krachten van de client besproken, alsook de organisatie van het eigen dagelijks leven. Het systeem wordt betrokken bij indicatie. Er wordt op deze wijze al snel ingezet op eigen regie, op organisatie van het dagelijks bestaan (te denken valt aan gedragsactivatie, oppakken sociale activiteiten, vragen van hulp bij het systeem). De client heeft de regie en denkt actief mee in het opstellen van het behandelplan met haalbare SMART geformuleerde doelen waarin direct helder is wat de rol van de client hierin is.
  • Het bespreken behandelplan in grote lijnen, uitleg over DSM5 classificatie (diagnostiek) en ROM en CQ ervaringsvragenlijst.
  • Het bespreken van de behandelduur: Basis GGZ maximum 10 afspraken en Specialistische GGZ maximaal 20 afspraken (hier kan van worden afgeweken mits er voldoende perspectief is om de behandeling te vervolgen).
  • Verklaring van de cliënt voor akkoord met behandelaar, behandelplan en overige afspraken.

Soms zijn er meerdere intakegesprekken nodig, maar meestal wordt er vrij vlot gestart met de behandeling die wekelijks plaats vindt.

De uitkomsten van de diagnostiek worden met de cliënt besproken en in samenspraak bepaalt wat de beste behandelmethode is. Ook wordt er bekeken welke E-health toepassingen kunnen worden ingezet. Er worden samen met de cliënt meetbare behandeldoelen opgesteld. Dit tezamen vormt het behandelplan. In de loop van de behandeling worden de doelen (die in het behandelplan staan) regelmatig met u geëvalueerd om te zien wat het effect van de behandeling is. Een onderdeel daarvan is het invullen van één of meerdere vragenlijsten (ROM) bij de start, tijdens en aan het eind van de behandeling.

De behandelaar evalueert samen met u de behandeling. Mochten de doelen nog niet in voldoende mate zijn behaald, dan wordt bekeken of een vervolg van de behandeling zinvol is. Een andere mogelijkheid is dat in overleg met de cliënt wordt gekozen om de behandeling bij Psy-zo! af te sluiten. Aan het eind van de behandeling ontvangt een eindbrief met daarin een korte omschrijving van de klachten, het verloop van de behandeling en het resultaat. Deze eindbrief wordt tevens naar de verwijzer (meestal de huisarts) gestuurd.

Met de huisarts vind er (indien noodzakelijk) ook afstemming plaats tijdens de behandeling. Daarnaast werken wij op individueel niveau samen met andere zorgaanbieders mocht dit vanuit de cliënt gewenst en/of noodzakelijk zijn.