Let op: ons onderwijsaanbod is verhuisd naar www.psy-onderwijs.nl

1. Wat is een trauma

We spreken van een trauma als het gaat het om herinneringen aan schokkende gebeurtenissen die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden zoals herbelevingen, flashbacks en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS).

Enkelvoudig trauma

We spreken van een enkelvoudig trauma als iemand in het dagelijks leven last heeft van psychische problemen die samenhangen met een nare ervaring zoals een ongeluk, een brand, een aanranding, pesterijen of iets anders naars. We noemen dit een enkelvoudig trauma.
Vlak na zo’n schokkende ervaring kunnen er klachten ontstaan zoals indringende herinneringen, flashbacks, vermijdingsreacties in combinatie met veel irreële angst en stress. De klachten kunnen op den duur uitmonden in angst of paniekaanvallen, depressie, schuldgevoel, somberheid, onzekerheid of gebrek aan zelfvertrouwen o.a. in sociale situaties.

Meervoudig trauma

Als er sprake is van meerdere nare ervaringen gedurende langere tijd dan spreken we van een meervoudig trauma. Dit staat voor chronische, zich herhalende nare gebeurtenissen, zoals herhaaldelijk seksueel misbruik, veelvuldige pesterijen of steeds niet geloofd worden.
De klachten of problemen zijn divers van aard en gaan vaak over somberheid, angsten en wantrouwen in combinatie met een uiterst negatief zelfbeeld zoals zich niet de moeite waard vinden, zich een slecht mens of een mislukkeling voelen.

Complex trauma

Complex trauma een gevolg van een enkel- of meervoudig trauma wat heeft geleid tot klachten op verschillende gebieden.
Deze cliënten lijden onder klachten die zich voordoen in hun functioneren op verschillende leefdomeinen zoals in het gezin, werk en relaties. Ze hebben vaak last van een negatief zelfbeeld en emotieregulatie-problematiek. Cliënten zijn meestal niet stabiel en bij momenten uit het contact met zichzelf en de omgeving, terwijl ze zich hier niet of ten dele van bewust zijn (pathologische dissociatie).