Let op: ons onderwijsaanbod is verhuisd naar www.psy-onderwijs.nl

Wachttijd

Wij zouden u graag binnen één tot twee weken uitnodigen voor een intakegesprek. Dit is helaas niet mogelijk vanwege het grote aantal aanmeldingen dat wij dagelijks binnen krijgen. Daarnaast zijn wij gebonden aan een budget dat we van de zorgverkeraars krijgen. Dit betekent dat wij bij een toename van aanmeldingen geen extra behandelingen kunnen doen omdat we anders het budget zouden overschrijven. We doen echter ons best efficiënt te werken en zo kortdurend als mogelijk te behandelen zodat de wachttijd beperkt blijft.

Wegens (tijdelijke) uitval van collega’s in ons team, kan het zijn dat de daadwerkelijke wachttijd hoger is dan eerder aangegeven/hieronder vermeld.

Wachttijd

Type zorgAantal weken
BasisOngeveer 36 weken
SpecialistischOngeveer 40 weken

Let op! Deze wachttijd is een schatting, en dit betreft de wachttijd tot aan het intakegesprek. Na dit gesprek volgen direct afspraken voor de behandeling.

Type zorg

1. Basis zorg: Deze zorg betreft kortdurende behandeling van lichte tot matig complexe psychologische problemen. In de basis GGZ zijn afhankelijk van de ernst van de problematiek maximaal 10 afspraken mogelijk.

2. Specialistische zorg: Deze zorg richt zich op het behandelen van meer complexere en zwaardere problemen. De behandelingen zijn vaak langduriger en intensiever dan de Basis zorg. In de Specialistische zorg zijn afhankelijk van de ernst van de problematiek maximaal 20 afspraken mogelijk bij Psy-zo! Indien noodzakelijk kan hiervan worden afgeweken.

Kijk voor meer informatie over de type zorg, verwijzing en vergoeding op deze pagina.

Wachttijd te lang
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar om te vragen om wachtlijstbemiddeling bij een andere zorgaanbieder. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).
Daarnaast kunt u zelf kijken op www.emdr.nl of er een andere behandelaar/praktijk is waar u eerder terecht kunt of contact opnemen met uw verwijzer. In sommige gevallen is het ook mogelijk om ter overbrugging gesprekken bij de POHGGZ te plannen. Uw huisarts kan u hier meer over vertellen.