Inhoudelijke informatie

Psy-zo! behandelt klachten die ontstaan zijn na het meemaken van één of meerdere traumatische ervaringen. Er wordt dan gesproken over een posttraumatische stressstoornis (PTSS) ofwel van trauma- en stressorgerelateerde problematiek.

Veel voorkomende klachten zijn herbelevingen aan de schokkende gebeurtenis(sen). Mensen proberen herinneringen aan deze ervaringen te vermijden, zijn vaak erg gespannen en kunnen last hebben van woede-uitbarstingen of heftige schrikreacties. Je kan je overspoeld voelen door angst of emoties bij situaties, voorwerpen, geuren of geluiden die je herinneren aan de traumatische gebeurtenis. Ook komen spanning of onrust, moeite met concentreren, slecht slapen en op je hoede zijn vaak in de klachten voor. Soms hebben mensen ook fysieke klachten, zoals hartkloppingen of zweten.

Het kan ook zijn dat je als persoon anders bent gaan denken en voelen over jezelf (‘ik ben waardeloos‘), de ander (‘de ander is niet te vertrouwen‘) of de wereld (‘de wereld is gevaarlijk‘). Daarnaast kan er sprake zijn van schaamte, schuldgevoelens en/of zelfverwijt (‘had ik maar‘ of ‘had ik vooral maar niet‘). Dat geeft je een angstig of somber gevoel.

De diagnostiek en behandelmethoden die we bij Psy-zo! gebruiken zijn bewezen effectief en worden aanbevolen in de (inter)nationale GGZrichtlijnen.