5. Behandeling en methoden

Kenmerkend voor alle traumaverwerkingsmethoden die Psy-zo! biedt is dat het bewezen effectieve, voorgeschreven behandelmethoden zijn voor traumagerelateerde problematiek. Tijdens de intake wordt er met de persoon een behandelplan opgesteld en wordt er psycho-educatie geboden (m.b.v. Therapieland). De therapeut zal uitleg geven over de mogelijke behandelmethoden. Naar wens en wanneer nodig kunnen je naasten betrokken worden bij de behandeling.

Bij Psy-zo! maken we gebruik van bewezen effectieve psychotherapeutische traumagerichte behandelmethoden, zoals EMDR en Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Voor kind en jeugd kan daarnaast ook de TF-CBT (‘Verwerken en Versterken’) en ‘WRITEjunior’ worden ingezet.
De intensiteit van de behandeling kan verhoogd worden bij onvoldoende effect. Als dat onvoldoende effect heeft dan kan gekozen worden voor het inzetten van Narratieve Exposure Therapie (NET), schijftherapie of Imaginaire Rescripting. Kijk voor meer informatie op deze site.

EMDR
Een veel gebruikte en aanbevolen behandelmethode bij traumagerelateerde klachten is EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). De EMDR behandeling (mogelijk voor alle leeftijden) houdt kort gezegd in dat de gevoeligheid van de herinnering aan de schokkende gebeurtenis vermindert door aan de herinnering te denken in combinatie met een afleidende stimulus zoals bijvoorbeeld middels oogbewegingen (of andere vormen van afleidende stimulatie). Het werkingsmechanisme van deze methode is gebaseerd op de werkgeheugentheorie (van den Hout, 2012). Tijdens dit proces ervaar je een afname van de levendigheid en de spanning die de herinnering geeft en komt er ruimte om een andere betekenis te geven aan de herinnering waardoor deze neutraler wordt opgeslagen waardoor de klachten verminderen. Wil je meer weten over EMDR dan raden wij deze video met uitleg aan en de website www.emdr.nl.

Cognitieve Gedragstherapie (CGt)
Imaginaire Exposure met Exposure in Vivo is een effectieve vorm van traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie waarbij cliënten systematisch hun angstige verwachtingen onderzoeken en weerleggen. Tijdens deze exposure stel je je herhaaldelijk bloot aan de herinnering(en) die angst oproepen zonder dat de gevreesde gevolgen hiervan uitkomen. Er wordt Exposure in Vivo toegevoegd. Dat betekent dat  je met reminders aan de traumatische ervaring(en) in contact wordt gebracht, zodat ook deze reminders geen angstige verwachting en daarbij komende spanning meer geven. Wil je meer weten over CGt dan raden wij deze video aan.

TF-CBT: Verwerken en Versterken
TF-CBT is een behandeling voor kinderen en jongeren van 8 jaar tot 18 jaar. De behandeling bestaat uit verschillende onderdelen. In het eerste onderdeel worden er vaardigheden aangeleerd, waarna het traumaverhaal samen met de therapeut geschreven wordt, waarin disfunctionele cognities bijgesteld kunnen worden. Ouders worden eveneens actief betrokken door vaardigheden aan te reiken hoe ze hun kind optimaal kunnen ondersteunen tijdens het therapeutisch proces. Het verhaal wordt aan het einde met de ouders of een ander vertrouwd persoon gedeeld. Wil je meer weten over TF-CBT dan raden wij deze website aan.

WRITEjunior
WRITEjunior is een schrijftherapie waarbij het kind of de jongere (tussen de 4 en 18 jaar) samen met de therapeut zijn of haar verhaal opschrijft. De traumatische ervaring(en) en de context worden opgeschreven en er wordt gewerkt aan nieuwe manieren om er tegenaan te kijken en er mee om te gaan, disfunctionele cognities worden bijgesteld. Het verhaal dat ontwikkeld wordt in de schrijftherapie kan gedeeld worden met de belangrijke anderen van het kind/ de jongere. Wil je meer weten over WRITE- junior dan raden wij deze website aan.

Narratieve Exposure Therapie (NET)
Narratieve Exposure Therapie is een behandelmethode voor de behandeling van PTSS ten gevolge van meervoudige schokkende  gebeurtenissen gedurende het leven. De levensgeschiedenis van de cliënt staat centraal in de NET behandeling. Na de psycho-educatie wordt er een levenslijn gelegd die doorgewerkt wordt met exposure terwijl er een document wordt opgesteld. Dit narratief is een belangrijk onderdeel van de NET behandeling. Voor kinderen bestaat een aangepaste versie die KIDNET heet. Wil je meer weten over de NET dan raden wij deze website aan.

Schrijftherapie
Het therapeutisch model van schrijftherapie bestaat uit drie fasen waarin de nadruk ligt op imaginaire exposure aan de traumatische herinneringen, cognitief herstructureren en coping, en het delen van de traumatische ervaring met belangrijke anderen. Wil je meer weten over schrijftherapie dan raden wij deze podcast aan.

Imaginaire rescripting (ImRs)
Imaginaire rescripting is een therapeutische techniek die ingrijpt op de herinneringen zoals die in ons geheugen liggen opgeslagen. Je word geholpen om op een andere manier naar de traumatische herinnering te kijken en zo de betekenis van die herinnering te veranderen. Hierbij wordt contact gemaakt met eigen behoeften. Wil je meer weten over de ImRs bekijk dan de video op deze site.