5. Behandeling en methoden

Kenmerkend voor alle traumabehandelingen is dat er gewerkt wordt in drie fasen:

 1. Stabilisatie: Hierbij ligt de nadruk op het herstel van rust in uw omstandigheden. Dit gaat
  dus niet over innerlijke stabiliteit maar over de situatie waarin u verkeert. Uw therapeut
  zal u bijvoorbeeld vragen in welke mate er rust is in uw gezin-/woonsituatie en welke
  personen voor uw steunend kunnen zijn tijdens de behandeling. Indien wenselijk en in
  overleg met u, worden deze personen uitgenodigd voor een gesprek met u en de therapeut.
 2. Verwerking: Hierin worden de traumatische ervaringen volgens de GGZ-richtlijnen doorgaans verwerkt middels EMDR, vaak gecombineerd met cognitieve gedragstherapie en zo nodig gebruikmakend van eventuele andere behandelmethoden zoals technieken uit de schema-, lichaamsgerichte- en narratieve exposure therapie en eventueel gecombineerd met medicatie.
 3. Integratie: De derde fase richt zich op hoe de cliënt zijn traumatische ervaringen en de consequenties daarvan een plaats geeft in het hedendaagse leven.

Omdat de therapie in fase 3 vaak een meer steunend en structurerend karakter krijgt, wordt samen met u besproken of dit een voortzetting is van het behandelplan bij Psy-zo! of dat dit door een andere hulpverlener kan worden uitgevoerd. Denk hierbij aan de praktijkondersteuner van de huisarts of een coach.

Deze drie fasen zijn niet altijd goed te onderscheiden van elkaar. Zo is stabilisatie niet altijd nodig en meestal kortdurend, maar vindt ook plaats tijdens de langere verwerkingsfase.

Bij Psy-zo! wordt gebruik gemaakt van (effectief bewezen) psychotherapeutische behandeling zoals EMDR en/of cognitieve gedragstherapie, korter of langer durend. Deze zijn ingebed in de zorgstandaarden zoals te vinden op de website van GGZ standaarden. Op de website van Thuisarts.nl staat nuttige informatie over bijvoorbeeld PTSS.

EMDR
Een veel gebruikte en aanbevolen behandelmethode bij trauma gerelateerde klachten is EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). De EMDR behandeling houdt kort gezegd in dat de gevoeligheid van de gebeurtenis vermindert door aan de nare gebeurtenis te denken in combinatie een afleidende stimulus zoals bij voorkeur oogbewegingen (of andere vormen van afleidende stimulatie). Het werkingsmechanisme van deze methode is gebaseerd op de werkgeheugentheorie (van den Hout, 2012). Tijdens dit proces ervaart de cliënt gedurende 6-10 sessies in de Basis-GGZ een afname van de spanningsklachten en ruimte om een andere betekenis te geven aan de gebeurtenis waardoor deze neutraler wordt opgeslagen. Als de problematiek complexer is dan is EMDR een onderdeel van een breder behandelplan waarin o.a. ook gewerkt wordt met technieken vanuit cognitieve therapie, schematherapie en lichaamsgerichte therapie. Er zijn dan vaak meer dan 10 sessies nodig in de Specialistische GGZ.
Wilt u meer weten over EMDR dan raden wij deze film aan en de website www.emdr.nl.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)
Cognitieve gedragstherapie is een therapievorm die effectief is bij angst- en spanningsklachten o.a. na schokkende gebeurtenissen. Cognitieve gedragstherapie helpt om inzicht te verkrijgen in uw eigen emoties, gedachten en gedrag. In de therapie wordt aandacht besteed aan het toetsen van uw, vaak irreële gedachten, en het toepassen van nieuw gedrag.
Een specifieke vorm van cognitieve therapie bij het behandelen van trauma is Imaginaire Exposure. Door telkens weer de traumatische gebeurtenis te beschrijven, gaat u de herinnering minder vermijden. Door het herhaaldelijk vertellen, went u aan de angst en neemt deze hierdoor geleidelijk af. U krijgt controle over uw nare herinnering. Hierdoor zullen de herbelevingen, nachtmerries en flashbacks afnemen.
Wilt u meer weten over CGT dan raden wij deze film aan en de website www.vgct.nl.