Cliëntenraad

Sinds een aantal jaren heeft Psy-zo! een cliëntenraad. Wij horen graag van cliënten wat wij (structureel) kunnen verbeteren.

De cliëntenraad signaleert eventuele problemen en verbeterpunten en koppelt dit terug aan de directie van Psy-zo!. Dit kan over van alles gaan, bijvoorbeeld:

  • De samenwerking met andere zorginstellingen.
  • De wijze waarop met cliënten wordt gecommuniceerd.
  • De kwaliteit van de geleverde zorg.
  • Een aanpassing van de bestaande klachtenregeling.
  • Bejegening aan de telefoon.
  • Ook kan de cliëntenraad adviseren over o.a. informatievoorziening, het comfort van de wachtruimte en behandelkamers.

Als je vragen hebt meer informatie wilt, kun je een e-mail sturen naar clientenraad@psy-zo.nl.

De cliëntenraad is geen klachtencommissie voor individuele klachten, maar probeert structurele verbeteringen binnen Psy-zo! te bewerkstelligen. Uiteraard kun je klachten altijd eerst met de behandelaar bespreken, of gebruik maken van de klachtenregeling binnen Psy-zo!.