Cliëntenraad

Sinds een aantal jaren heeft Psy-zo! een cliëntenraad. Enerzijds omdat dit wettelijk verplicht is, anderzijds omdat wij graag van de cliënten horen wat wij (structureel) kunnen verbeteren.

De cliëntenraad signaleert eventuele problemen en verbeterpunten en koppelt dit terug aan de directie van Psy-zo!. Dit kan over van alles gaan, bijvoorbeeld:

  • De samenwerking met andere zorginstellingen.
  • De wijze waarop met cliënten wordt gecommuniceerd.
  • De kwaliteit van de geleverde zorg.
  • Een aanpassing van de bestaande klachtenregeling.
  • Bejegening aan de telefoon en bij de receptie.
  • Ook kan de cliëntenraad adviseren over o.a. informatievoorziening, het comfort van de wachtruimte en behandelkamers.

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar clientenraad@psy-zo.nl.

De cliëntenraad is geen klachtencommissie voor individuele klachten, maar probeert structurele verbeteringen binnen Psy-zo! te bewerkstelligen. Uiteraard kunt u klachten altijd eerst met uw behandelaar bespreken, of gebruik maken van de klachtenregeling binnen Psy-zo!.