Klachtenregeling & vertrouwenspersoon

Kwaliteit staat bij Psy-zo! hoog in het vaandel. Wij doen ons uiterste best om u correcte informatie te geven over zaken rondom de behandeling en u de behandeling te bieden die bij uw hulpvraag past. Wanneer dit onverhoopt onvoldoende is en tot klachten leidt dan willen wij dit graag weten. We gaan dan met u in gesprek en zullen ons uiterste best doen uw klacht te verhelpen. Psy-zo! wil daarom graag vroegtijdig geïnformeerd worden over zaken waar u ontevreden over bent. Hieronder leest u wat de voorgestelde stappen zijn in deze procedure. Deze klachtenregeling voldoet aan de gestelde eisen in de Wkkgz en het Uitvoeringsbesluit Wkkgz. Deze klachtenregeling is te vinden op www.quasir.nl en wordt op verzoek van u als cliënt kosteloos per post of- email toegezonden.

1. U bespreekt uw klacht met uw behandelaar
Wanneer u een klacht heeft over uw behandeling, dan bespreekt u dit in eerste instantie met uw behandelaar zodat uw behandelaar op de hoogte is van de klacht en om te proberen hier samen uit komen.

2. U bespreekt uw klacht met management van Psy-zo!
Als het bespreken van uw klacht met de behandelaar niet tot uw tevredenheid gebeurt, dan stellen wij het op prijs dat u uw klacht met het management van Psy-zo! bespreekt. Dit kan eventueel in bijzijn van de vertrouwenspersoon.

3. U bespreekt uw klacht met de vertrouwenspersoon
Bij Psy-zo! hebben we een vertrouwenspersoon en deze is bereikbaar op 085 487 4012. U kunt contact met de vertrouwenspersoon opnemen indien:

  • U er samen met uw behandelaar of het management niet uit komt,
  • U uw verhaal kwijt wilt,
  • U graag met een onafhankelijk persoon wilt praten,
  • U informatie zoekt over/begeleiding wilt bij de klachtenprocedure.

4. Klachtenfunctionaris
Mochten stappen 1 en 2 niet tot de gewenste uitkomst leiden dan kunt u zich wenden tot onze klachtenfunctionaris. Psy-zo! is aangesloten bij een onafhankelijke en landelijke klachtenfunctionaris Quasir, zie deze link. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken op 06-48 44 55 38 of bemiddeling@quasir.nl.

5. Geschillencommissie
Mochten de bovenstaande stappen niet leiden tot een goede afhandeling van de klacht, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie. Psy-zo! is aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie, zie deze link.

Andere mogelijkheden
Naast de op de website beschreven klachtenprocedure, bent u geheel vrij om van deze procedure af te wijken en bestaat er ook de mogelijkheid van het indienen van een klacht en/of melden bij de civiele rechter, de inspectie of beroepsvereniging waar bij de behandelaar is aangesloten.