We hebben een vacature voor een Verpleegkundig Specialist.

Klachtenregeling & vertrouwenspersoon

Kwaliteit staat bij Psy-zo! hoog in het vaandel. Wij doen ons uiterste best om u correcte informatie te geven over zaken rondom de behandeling en u de behandeling te bieden die bij uw hulpvraag past. Wanneer dit onverhoopt onvoldoende is en tot klachten leidt dan willen wij dit graag weten. We gaan dan met u in gesprek en zullen ons uiterste best doen uw klacht te verhelpen. Psy-zo! wil daarom graag vroegtijdig geïnformeerd worden over zaken waar u ontevreden over bent. Hieronder leest u wat de voorgestelde stappen zijn in deze procedure.

1. U bespreekt uw klacht met uw behandelaar
Wanneer u een klacht heeft over uw behandeling, dan bespreekt u dit in eerste instantie met uw behandelaar zodat uw behandelaar op de hoogte is van de klacht en om te proberen hier samen uit komen.

2. U bespreekt uw klacht met management van Psy-zo!
Als het bespreken van uw klacht met de behandelaar niet tot uw tevredenheid gebeurt, dan stellen wij het op prijs dat u uw klacht met het management van Psy-zo! bespreekt. Dit kan eventueel in bijzijn van de vertrouwenspersoon.

3. U bespreekt uw klacht met de vertrouwenspersoon
Bij Psy-zo! hebben we een vertrouwenspersoon en deze is bereikbaar op 085 487 4012. U kunt contact met de vertrouwenspersoon opnemen indien:

  • U er samen met uw behandelaar of het management niet uit komt,
  • U uw verhaal kwijt wilt,
  • U graag met een onafhankelijk persoon wilt praten,
  • U informatie zoekt over/begeleiding wilt bij de klachtenprocedure.

4. Klachtenfunctionaris
Mochten stappen 1 en 2 niet tot de gewenste uitkomst leiden dan kunt u zich wenden tot onze klachtenfunctionaris. Psy-zo! is aangesloten bij een onafhankelijke en landelijke klachtenfunctionaris Quasir, zie deze link. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken op 06-48 44 55 38 of bemiddeling@quasir.nl.

5. Geschillencommissie
Mochten de bovenstaande stappen niet leiden tot een goede afhandeling van de klacht, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie. Psy-zo! is aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie, zie deze link.

Andere mogelijkheden
Naast de op de website beschreven klachtenprocedure, bent u geheel vrij om van deze procedure af te wijken en bestaat er ook de mogelijkheid van het indienen van een klacht en/of melden bij de civiele rechter, de inspectie of beroepsvereniging waar bij de behandelaar is aangesloten.