Klachtenregeling & vertrouwenspersoon

Laatst bijgewerkt: 01-05-2023

Kwaliteit staat bij Psy-zo! hoog in het vaandel. Wij doen ons uiterste best om je correcte informatie te geven over zaken rondom de behandeling en je de behandeling te bieden die bij jouw hulpvraag past. Wanneer dit onverhoopt onvoldoende is en tot klachten leidt dan willen wij dit graag weten. We gaan dan met je in gesprek en zullen ons uiterste best doen je klacht te verhelpen. Psy-zo! wil daarom graag vroegtijdig geïnformeerd worden over zaken waar je ontevreden over bent. Hieronder lees je wat de voorgestelde stappen zijn in deze procedure. Deze klachtenregeling voldoet aan de gestelde eisen in de Wkkgz en het Uitvoeringsbesluit Wkkgz. Deze klachtenregeling is te vinden op www.quasir.nl en wordt op verzoek van jou als cliënt kosteloos per post of- email toegezonden.

Hieronder lees je wat de voorgestelde stappen zijn, echter ben je vrij hierin je eigen keuzes te maken betreffende de stappen.

1. Je bespreekt je klacht met je behandelaar
Wanneer je een klacht hebt over je behandeling, dan bespreek je dit in eerste instantie met je behandelaar zodat je behandelaar op de hoogte is van de klacht en om te proberen hier samen uit komen.

2. Je bespreekt je klacht met het management van Psy-zo!
Als het bespreken van je klacht met de behandelaar niet tot jouw tevredenheid gebeurt, dan stellen wij het op prijs dat je jouw klacht met het management (info@psy-zo.nl) van Psy-zo! bespreekt. Dit kan indien wenselijk in het bijzijn van de vertrouwenspersoon.

3. Je bespreekt je klacht met de vertrouwenspersoon
Bij Psy-zo! hebben we een vertrouwenspersoon en deze is bereikbaar op 085 487 4012. Je kunt contact met de vertrouwenspersoon opnemen indien:

  • Je er samen met jouw behandelaar of het management niet uit komt,
  • Je je verhaal kwijt wilt,
  • Je graag met een onafhankelijk persoon wilt praten,
  • Je informatie zoekt over/begeleiding wilt bij de klachtenprocedure.

4. Klachtenfunctionaris
Je kunt je wenden tot onze klachtenfunctionaris. Psy-zo! is aangesloten bij een onafhankelijke en landelijke klachtenfunctionaris Quasir, zie deze link. Je kunt de klachtenfunctionaris bereiken op 06-48 44 55 38 of bemiddeling@quasir.nl.

5. Geschillencommissie
Mocht(en) de bovenstaande stap(pen) niet leiden tot een goede afhandeling van de klacht, dan kun je je klacht voorleggen aan de geschillencommissie. Psy-zo! is aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie, zie deze link.

Andere mogelijkheden
Naast de op de website beschreven klachtenprocedure, ben je geheel vrij om van deze procedure af te wijken en bestaat er ook de mogelijkheid van het indienen van een klacht en/of melden bij de civiele rechter, de inspectie of beroepsvereniging waarbij de behandelaar is aangesloten.