Kwaliteit & toezicht

Het kwaliteitsbeleid bij Psy-zo! wordt vormgegeven op basis van de volgende aspecten:

Opleiding

Ons team bestaat uit basis, GZ- en klinisch psychologen en een psychiater. Wij zijn allen breed opgeleid en gespecialiseerd in de behandeling van trauma- en stressorgerelateerde stoornissen. Wij zijn allen BIG-geregistreerd en opgeleid tot EMDR-therapeut bij de Vereniging EMDR Nederland (VEN). Daarnaast zijn alle behandelaren geregistreerd cognitief gedragstherapeut (in opleiding) bij de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt).

Specialisatie

Door onze specialisatie op het gebied van diagnostiek en behandeling van trauma- en stressorgerelateerde stoornissen hebben onze medewerkers een hoge mate van expertise opgebouwd.

Bij- en nascholing

Om op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten met betrekking tot behandelmethoden en technieken volgen onze medewerkers regelmatig bij- en nascholing. Naast deelname aan bij- en nascholing zijn meerdere medewerkers zelf ook opgeleid tot supervisor en/of opleider. Daarnaast zijn wij altijd up-to-date door onze eigen onderzoeks- en onderwijsinstelling Psy-zo! Onderwijs en nauwe samenwerking met de afdeling Experimentele Klinische Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Effectmeting van de behandeling (ROM)

Vooraf, tijdens en aan het eind van de behandeling vragen wij de cliënten om een vragenlijst in te vullen. Naast de evaluatie van de behandeldoelen geeft dit een goed beeld van het effect van de behandeling en feedback over de behandeling aan de cliënt en behandelaar.

Klanttevredenheidsmeting

Standaard wordt er na afloop van de behandeling een vragenlijst naar de cliënt gestuurd en een klanttevredenheidsmeting uitgevoerd. Bij dit onderzoek maken we gebruik van de CQ-Index ‘Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg’. Met de CQ-index (Consumer Quality Index) wordt de kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief in kaart gebracht. De uitkomst is een rapportcijfer over de hele behandeling (tussen 0 en 10) en drie subschalen (tussen 1 en 5) over bejegening, samen beslissen en de uitvoering van de behandeling.

Over het afgelopen jaar, 2023, hebben onze cliënten de hulp van Psy-zo! met een 9,0 (schaal 0-10) gewaardeerd.
Bejegening: 4,94 (schaal 0-5)
Samen beslissen: 4,74 (schaal 0-5)
De uitvoering: 4,68 (schaal 0-5)
Informatiebehandeling: 4,64 (schaal 0-5)

Onze cliënten zijn erg tevreden over de bejegening en het samen beslissen. Er is nog een beetje ruimte voor verbetering met betrekking tot het informatie geven en de uitvoering van de behandeling. We hebben voor 2024 dan ook als doel om de cliënt nóg meer mee te nemen in de informatie over de verwachtingen en het plan en uitleg te (blijven) geven, ook tijdens de behandeling.

Psy-zo! is HKZ gecertificeerd

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat Psy-zo! voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. Dit wordt getoetst door een jaarlijkse audit.

Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ

Psy-zo! is ook in het jaar 2024 keurmerkdrager van het ‘Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ’.  Stichting KiGB verklaart dat Psy-zo! op overtuigende wijze heeft toegelicht dat en hoe er door Psy-zo! invulling wordt gegeven aan de normen van het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2024. ‘Psy-zo! heeft een kortdurende generalistische werkwijze en is betrokken, innovatief, transparant, trots en zelfkritisch. Het versterken van de eigen kracht en zelfregie van cliënten en het continu verbeteren van de zorg staan bij Psy-zo! hoog in het vaandel.’

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Hierbij de link naar het kwaliteitsstatuut van Psy-zo!

Raad van commissarissen

Psy-zo! is van mening dat goed bestuur en toezicht in een zorginstelling van groot belang is voor het leveren van goede zorg. De Raad van Bestuur legt twee keer per jaar aan de Raad van Commissarissen verantwoordelijkheid af over het gevoerde beleid. Deze controle op het bestuur is goed voor de kwaliteit en veiligheid van zorg.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen Psy-zo!:

  • Mevrouw Nicole Timmermans
  • Mevrouw Alexia Oostland
  • De heer Arnoud Punt

Raad van Bestuur

De samenstelling van de Raad van Bestuur bij Psy-zo!:

  • De heer drs. D. Messemaker (algemeen directeur)
  • Mevrouw drs. J. Weijermans (inhoudelijk directeur)
  • Mevrouw drs. Y.T. van Pelt (inhoudelijk directeur)

Cliëntenraad

Psy-zo! hecht veel waarde aan de beleving en ervaring van de cliënten aangaande hun behandeling bij Psy-zo! De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van Psy-zo!. De cliëntenraad van Psy-zo! bestaat uit minimaal twee personen die cliënt zijn, zijn geweest en/of affiniteit hebben met het bieden van psychologische zorg. De cliëntenraad heeft invloed op het beleid van Psy-zo!, bespreekt bepaalde items namens de cliënt met betrekking tot bepaalde (beleids)zaken en geeft advies. Daarbij spreekt de raad uit eigen ervaring en maakt gebruik van de gegevens uit de klanttevredenheidsmeting.

De samenstelling van de cliëntenraad blijft vanwege privacy redenen anoniem.

Wil je contact opnemen met de cliëntenraad? Dat kan door een e-mail te sturen naar clientenraad@psy-zo.nl