Aanmelden bij Psy-zo!

Helaas hebben wij per direct een aanmeldstop voor cliënten die verzekerd zijn bij Menzis. Indien u verzekerd bent bij Menzis kunt u contact opnemen met de afdeling zorgbemiddeling (link).

Verwijsbrief huisarts

Voordat u zich aanmeldt via de website van Psy-zo! is het belangrijk dat u uw klachten en problemen met de huisarts (of de huidige behandelaar) heeft besproken. Op basis hiervan indiceert de verwijzer of er sprake is van een goede inhoudelijke reden voor behandeling naar onze praktijk en voor welk type zorg, de basis- of specialistische GGZ, u wordt verwezen. De aanmelding voor behandeling is compleet zodra de verwijsbrief in ons bezit is en u het aanmeldformulier voor cliënten ‘Volwassenen’ op onze website heeft ingevuld. U staat dan op onze wachtlijst.

Contra-indicaties bij verwijzing

  • Op de voorgrond staande ernstige verslavingsproblematiek (alcohol- en/of middelengebruik), gezinsproblematiek.
  • Ernstige mate van persoonlijkheids- of agressieproblematiek of depressie.
  • Als er een klinische (crisis-) opname noodzakelijk is of als zodanig wordt ingeschat als een reëel risico en/of gevolg van de behandeling.
  • Als er sprake is van onvoldoende steun in de sociale context zoals familie en vrienden.

Contact met Psy-zo!

Mocht u vragen hebben over de aanmelding of behandeling dan is het altijd mogelijk om nadere informatie te vragen. Wij zijn op werkdagen van 08.30-17.00 uur bereikbaar. Als u reeds bij Psy-zo! in behandeling bent kunt u op alle werkdagen via de e-mail rechtstreeks contact opnemen met uw behandelaar. Buiten kantooruren en in het weekend kunt u in spoedgevallen contact opnemen met uw huisarts.