Aanmelden bij Psy-zo!

Verwijsbrief huisarts

Voordat je je aanmeldt via de website van Psy-zo! is het belangrijk dat jij jouw klachten en problemen met je huisarts (of de huidige behandelaar) hebt besproken. Op basis hiervan indiceert de verwijzer of er sprake is van een goede inhoudelijke reden voor behandeling naar onze praktijk en voor welk type zorg, de basis- of specialistische GGZ, je wordt verwezen. De aanmelding voor behandeling is compleet zodra de verwijsbrief in ons bezit is en je het aanmeldformulier op onze website hebt ingevuld. Vervolgens vindt er binnen twee weken een eerste intakegesprek plaats middels beeldbellen. Indien Psy-zo! voor jou de plek is voor behandeling kom je op onze wachtlijst te staan.

Contra-indicaties voor aanmelding

  • (Op de voorgrond staande) verslavingsproblematiek (alcohol- en/of middelengebruik).
  • Ernstige mate van persoonlijkheidsproblematiek
  • Ernstige mate van externaliserende gedragsproblemen
  • Ernstige depressie (met acute suïcidaliteit).
  • Als er een klinische (crisis-) opname noodzakelijk is of als zodanig wordt ingeschat als een reëel risico en/of gevolg van de behandeling.

Indicaties voor aanmelding

Belangrijk is dat je het aanmeldformulier enkel invult als je verwacht op de volgende vragen met ja te kunnen beantwoorden:

  1. Psy-zo! behandelt cliënten waar sprake is van traumagerelateerde problematiek. Worden je huidige klachten veroorzaakt door herinneringen aan één of meer schokkende gebeurtenissen die je hebt meegemaakt?
  2. Psy-zo! biedt kortdurende behandeling; in de Basis GGZ betreft het maximaal 10 en in de Specialistische GGZ  maximaal 20 sessies van één uur. Psy-zo! heeft geen crisisdienst. Verwacht jij dat dit voor jou volstaat?
  3. Heb je deze klachten/problemen met je huisarts besproken en is er een verwijzing naar Psy-zo! opgesteld?

Indien het antwoord op alle punten ja is, kun je je aanmelden via het aanmeldformulier. Er vindt binnen 2 weken na aanmelding een gesprek (eerste intake) plaats middels videobellen. Tijdens dit gesprek wordt gekeken of je bij ons op de goede plek bent. Wanneer dit het geval is, word je op onze wachtlijst geplaatst.

Contact met Psy-zo!

Voor jou als cliënt is het mogelijk om nadere informatie te vragen. Je kunt een e-mail sturen naar info@psy-zo.nl met daarin je vragen en contactgegevens. Wij nemen dan, (waar mogelijk dezelfde) (werk-)dag tussen 09.00 en 17.00 uur, contact met je op.