Let op: ons onderwijsaanbod is verhuisd naar www.psy-onderwijs.nl

Aanmelden bij Psy-zo!

Verwijsbrief huisarts

Voordat u zich aanmeldt via de website van Psy-zo! is het belangrijk dat u uw klachten en problemen met de huisarts heeft besproken. Op basis hiervan indiceert de huisarts of er sprake is van een goede verwijzing voor behandeling naar onze praktijk en voor welk type zorg, de basis- of specialistische GGZ, u wordt verwezen. De aanmelding voor behandeling is compleet zodra de verwijsbrief van de huisarts in ons bezit is en u het aanmeldformulier voor cliënten ‘Volwassenen’ op onze website heeft ingevuld. U staat dan op onze wachtlijst.

Contra-indicaties bij verwijzing

  • Op de voorgrond staande ernstige verslavingsproblematiek (alcohol- en/of middelengebruik), gezinsproblematiek.
  • Ernstige mate van persoonlijkheids- of agressieproblematiek of depressie.
  • Als er een klinische (crisis-) opname noodzakelijk is of als zodanig wordt ingeschat als een reëel risico en/of gevolg van de behandeling.
  • Als er sprake is van onvoldoende steun in de sociale context zoals familie en vrienden.

Contact met Psy-zo!

Mocht u vragen hebben over de aanmelding of behandeling dan is het altijd mogelijk om telefonisch of via de e-mail (zie bij contact) nadere informatie te vragen. Wij zijn op werkdagen van 08.30-17.00 uur bereikbaar. Als u reeds bij Psy-zo! in behandeling bent kunt u op alle werkdagen via de telefoon of e-mail contact opnemen met het secretariaat of rechtstreeks met uw behandelaar. Buiten kantooruren en in het weekend kunt u in spoedgevallen contact opnemen met uw huisarts.