8. Vergoeding

De kosten voor psychologische zorg worden vanuit het basispakket vergoed door de zorgverzekeraars. Om voor vergoeding in aanmerking te komen hebben cliënten een verwijzing van een (huis) arts nodig.

Vergoeding door zorgverzekeraar

Psy-zo! heeft contracten met alle verzekeraars. Echter niet met CZ, Delta Lloyd/Nationale Nederlanden en Ohra.

De behandelingen in de basis en specialistische zorg maken deel uit van het basispakket van de zorgverzekeraar van de cliënt en worden door de verzekeraar vergoed. De factuur wordt door Psy-zo! rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd.

In het geval dat de cliënt verzekerd is bij CZ, Delta Lloyd/Nationale Nederlanden en Ohra dan is volledige vergoeding van de zorg ook mogelijk als de cliënt een restitutiepolis heeft.

Verplicht eigen risico

Het ‘verplicht eigen risico’ in de zorgverzekering is een bedrag dat de verzekerde ieder jaar moet betalen indien er medische kosten worden maakt. Voor 2019 is dit bedrag vastgesteld op €385.-. De zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag niet. Voor meer informatie zie de website van de Rijksoverheid.