Cliënten

EMDR bij volwassenen We behandelen klachten en problemen van volwassen als er sprake is van een traumatische ontstaansgeschiedenis of dat deze verergerd zijn door een trauma of nare ervaring. Het kan dan gaan om angst- en stemmingsklachten, of specifieke angsten of fobieën. Maar ook om zelfbeeldproblematiek of kernmerken van persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast behandelen we problemen die zijn ontstaan in de kindertijd, maar in de actualiteit nog steeds voelbaar zijn.