Wachttijd

Op deze pagina staat per type zorg (basis of specialistische) vermeld wat de wachttijd is.

Waarom is er een wachttijd?

Wij zouden u graag binnen één tot twee weken uitnodigen voor een intakegesprek. Dit is helaas niet mogelijk vanwege het grote aantal aanmeldingen dat wij dagelijks binnen krijgen. We kunnen echter een bepaald aantal cliënten behandelen omdat wij gebonden zijn aan een budget dat we van de zorgverzekeraars krijgen. Dit maakt dat we bij een toename van aanmeldingen geen extra behandelingen kunnen doen omdat we anders het budget zouden overschrijden. We doen echter ons best efficiënt te werken en zo kortdurend als mogelijk behandelen zodat de wachttijd beperkt blijft.

Wachttijd

Type zorgAantal weken
BasisOngeveer 16-18 weken
SpecialistischOngeveer 16-18 weken

Type zorg

1. Basis zorg: Deze zorg betreft kortdurende behandeling van lichte tot matig complexe psychologische problemen. In de basis GGZ zijn afhankelijk van de ernst van de problematiek maximaal 10 afspraken mogelijk.

2. Specialistische zorg: Deze zorg richt zich op het behandelen van meer complexere en zwaardere problemen. De behandelingen zijn vaak langduriger en intensiever dan de Basis zorg. In de Specialistische zorg zijn afhankelijk van de ernst van de problematiek maximaal 20 afspraken mogelijk bij Psy-zo! Indien noodzakelijk kan hiervan worden afgeweken.

Kijk voor meer informatie over de type zorg, verwijzing en vergoeding op deze pagina.

Wachttijd te lang

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).
Daarnaast kunt u zelf kijken op www.emdr.nl of er een andere behandelaar/praktijk is waar u eerder terecht kunt of contact opnemen met uw verwijzer.