Veel gestelde vragen

EMDR-opleidingen

Ik kan (een gedeelte van) dag 1 en/of 2 niet aanwezig zijn. Is dit een probleem?
Ja. Voor de eerste 2 dagen van de opleiding geldt een 100% aanwezigheidsplicht. Wanneer hier niet aan kan worden voldaan, kan de opleiding niet voortgezet, danwel gestart worden. Bij het missen van (een gedeelte van) de eerste 2 dagen, dient de hele cursus opnieuw gestart te worden.

Ik heb een (gedeelte van) een video-dag gemist, kan ik dit inhalen?
Indien een hele video dag gemist wordt dan mag dit niet gecompenseerd worden met een vervangende of supervisie-opdracht. Een supervisie-opdracht is ervoor bedoeld om iemand voortijds (met een geldige reden), bijvoorbeeld een uur of een half uur eerder op de cursusdag te laten vertrekken. Wanneer er een langere periode, of een gehele dag, wordt gemist dient dit volledig ingehaald te worden. Let op: hier zijn extra kosten aan verbonden, kijk hiervoor bij Aanwezigheid & Annuleren.

Ik heb de volledige volwassen (basis-)training gedaan, en ik wil dit graag aanvullen met KJ. Kan dit?

Dit is alléén mogelijk in uitzonderlijke gevallen. Hierbij valt te denken aan:

 • het wisselen van baan, waardoor de doelgroep veranderd van volwassenen naar KJ, of naar beiden,
 • het werken met beide doelgroepen, waardoor het nodig is de beide specialisaties te beheersen.

Wanneer u alleen werkt met kinderen, jeugd, of volwassenen met een verstandelijke beperking dient u de opleidingsroute EMDR K&J te volgen.

Indien u onder de uitzonderingen valt is het beleid als volgt:

 • Iemand heeft de basistraining voor volwassenen helemaal gevolgd, maar nog geen supervisie gehad? Dag 3 van de KJ-training is verplicht + dag 5 daarnaast sterk aanbevolen (aanvullende kennis en videobanden met KJ)
 • Iemand heeft naast de basistraining volwassenen al een eerste reeks supervisie gevolgd? Dan is naast dag 3  het bijwonen van een halve dag 5 sterk aanbevolen (slechts een paar videobanden en aanvullende kennis)
 • Iemand is al practioner EMDR volwassenen? Het volgen van dag 3 en alleen halve ochtend dag 5 voor aanvullende kennis is verplicht. Videobanden bespreken voegt in die situatie meestal weinig toe. Als iemand graag het videobanden bespreken wil bijwonen, mag het uiteraard wel.

Neemt u, voordat u deze aanvulling wilt gaan doen, altijd eerst contact op met Psy-zo!. Er is voor dit traject namelijk maar een zeer beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Om te kunnen starten met de vervolgtraining voor Kind en Jeugd, na het volgen van de basistraining voor volwassenen, moet eerst aan bovenstaande worden voldaan.
Kijk voor meer informatie op: EMDR KJ / veel gestelde vragen.

Let op: andersom kan dit wel! Indien u de basisopleiding Kind en Jeugd hebt gedaan, kunt u zonder moeite deelnemen aan de vervolgopleiding Volwassenen.

Ik heb dag 3 gemist, kan ik dit ook compenseren met nog een keer dag 4 en vice versa?
Nee, deze dagen zijn niet inwisselbaar. Dit geldt voor alle cursussen, dus voor zowel de basis- als de vervolgtraining, en voor zowel de volwassen trainingen als de training voor KJ. U dient dus de daadwerkelijk gemiste dag in te halen.

Ik heb dag 3 gemist, kan ik nu wel verder met de opleiding?
Er zit een opbouw in de opleiding. Wanneer u dag 3 mist, heeft het sterke voorkeur om eerst dag 3 te volgen, alvorens u dag 4 gaat volgen. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Ik werk met volwassenen met een verstandelijke beperking, welke variant kan ik het beste volgen?
In dit geval is het aan te raden om de EMDR cursus voor Kind & Jeugd te volgen. Aan te raden is om de supervisie te volgen bij een supervisor die ervaring met beide doelgroepen heeft.

Zijn er termijnen voor het volgen van de gehele opleiding?
Om lid te blijven van de Vereniging EMDR Nederland dient u binnen 3 jaar na afronden van de basistraining gestart te zijn met de erkende EMDR vervolgtraining, waarna de registratie voor het practitionerschap binnen 6 jaar na afronden van de basistraining dient te zijn aangevraagd. Indien u geen lid bent / wilt blijven, zijn deze termijnen niet van toepassing.

Binnen welk tijdsbestek dient de gehele basis- danwel vervolgopleiding gevolgd te worden?
Er is vooralsnog gene maximale termijn vast gesteld waarin uiterlijk de laatste dag ingehaald mag worden. Dit mag dus ook nog na 1 of 2 jaar gedaan worden.

Ik ben OG, kan de volwassen-training geaccrediteerd worden door de NVO?
Nee, vooralsnog is dit niet mogelijk, aangezien dit nog (nog) geen officiële wetswijziging is. Zodra dit is gebeurd, zal de NVO het accreditatiereglement hierop aangepast worden. Tot het zover is, is accreditatie nog niet mogelijk.

Kijk voor meer informatie op de website van de Vereniging EMDR Nederland (VEN).

Schematherapie

Ik heb een HBO(+) opleiding, kan ik meedoen aan de basisopleiding schematherapie?
Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige hbo’ers en basispsychologen (niet i.o.) deelnemen, indien zij met BIG-geregistreerde Schematherapeuten Register Schematherapie samenwerken, supervisie en intervisie georganiseerd zijn en zij daarnaast een vergelijkbaar niveau wat betreft klinische vaardigheden hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I-stoornissen. De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de hbo’er of basispsycholoog voldoet aan deze voorwaarden.

Ik ben geen psycholoog, mag ik toch meedoen aan de basisopleiding schematherapie?
U kunt meedoen aan de basisopleiding, indien u aan ten minste één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • BIG-registratie als GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater (of in opleiding daartoe) en/of lid van een erkende psychotherapievereniging (of in opleiding daartoe). Als erkend worden gezien: de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP en alle door de NVP erkende specialistische psychotherapieverenigingen, namelijk de VGCt, NVPA, NVPP, NPG, VCgP, NVRG, NVGP, VKJP.
 • Lid (of in opleiding) zijn van een Vlaamse Psychotherapievereniging.
 • Registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen.

Cognitieve Gedragstherapie

Geldt er een 100% aanwezigheidsplicht voor de basis- en vervolgcursus CGT?
Nee, dit zijn de voorwaarden:

 • Maximaal 10% van de contacttijd is verzuimd: er kan worden volstaan met het inhalen van de voor de verzuimde uren opgegeven huiswerkopdrachten
 • 10 – 20% van de contacttijd is verzuimd: er moeten extra opdrachten worden uitgevoerd ter compensatie van de gemiste uren.
 • Meer dan 20% van de contacttijd is verzuimd: de gemiste bijeenkomsten moeten worden ingehaald in een andere cursus. Pas na het inhalen mag, wanneer aan de andere voorwaarden is voldaan, een verklaring van geslaagd zijn worden afgegeven. Gemiste sessies moeten binnen een jaar na het einde van de cursus zijn ingehaald;

Ik kan niet bij de gehele cursus aanwezig zijn, kan ik ook nu beginnen en de cursus bij een volgende editie vervolgen?
Nee, u dient de gehele cursus in 1x te volgen. Wanneer u van tevoren weet dat u niet aan de aanwezigheidscriteria kunt voldoen, kunt u niet deelnemen. U dient zich in dat geval in te schrijven voor een editie waar u geheel aan mee kunt doen.

Ik ben niet werkzaam binnen de GGZ, kan ik toch de (basis-)cursus volgen?
Ja, indien u een relevante, academische vooropleiding heeft, kunt u deelnemen aan de basiscursus. Om verder te gaan met het traject tot geregistreerd CGT-therapeut (volgens de voorwaarden van de VGCT), is het wel vereist dat u werkzaam bent binnen een GGZ-setting. Dit heeft te maken met de inhoud en opbouw van de vervolgopleiding en het supervisietraject.

Overige cursussen

Kan ik met mijn HBO-opleiding mee doen aan de workshop lichaamsgericht werken bij trauma?
Ja, mits u ook met cliënten werkt, en geschoold bent in gespreksvaardigheden. Houdt u er wel rekening mee dat de workshop in principe gericht is op WO-geschoolden, en het niveau daarop aangepast is.

Kan er accreditatie worden aangevraagd bij de FGzPt voor de workshop lichaamsgericht werken bij trauma?
Nee, dit is niet mogelijk. De opleiding/docent voldoet niet aan de voorwaarden zoals gesteld door de FGzPt.

Geldt er een 100% aanwezigheidsplicht bij WRITE-junior?
Nee, u kunt 1 of 2 uur missen, die gecompenseerd kunnen worden door een vervangende opdracht.

Kan ik als HBO(+) deelnemen aan WRITEjunior?
Het is bij deze cursus vooral van belang dat u kennis hebt van, en ervaring hebt met Cognitieve Gedragstherapietechnieken en ervaring hebt met het behandelen van trauma’s. Er wordt vanuit gegaan dat dit voor u bekend terrein is. Houdt u er wel rekening mee dat de workshop in principe gericht is op WO-geschoolden, en het niveau daarop aangepast is.