Veel gestelde vragen

EMDR-opleidingen

Ja. Voor de eerste 2 dagen van de opleiding geldt een 100% aanwezigheidsplicht. Wanneer hier niet aan kan worden voldaan, kan de opleiding niet voortgezet, danwel gestart worden. Bij het missen van (een gedeelte van) de eerste 2 dagen, dient de hele cursus opnieuw gestart te worden. Zie ook onze annuleringsvoorwaarden.

Dag 3 en 4 zijn eventueel in te halen, maar het heeft de sterke voorkeur om het gehele traject te volgen waarvoor u zich inschrijft. Weet u van tevoren al dat u één of meerdere dagen niet aanwezig kunt zijn, schrijft u zich dan in voor een editie waarvoor u wel volledig beschikbaar bent.

Dit is alléén mogelijk in uitzonderlijke gevallen. Hierbij valt te denken aan:

 • het wisselen van baan, waardoor de doelgroep waarmee u werkt veranderd,
 • het werken met beide doelgroepen

Wanneer u alleen werkt met kinderen, jeugd, of volwassenen met een verstandelijke beperking dient u de opleidingsroute EMDR K&J te volgen.

Indien u onder de uitzonderingen valt is het beleid als volgt:

 • Volledige basistraining voor volwassenen gevolgd, maar nog geen supervisie gehad? Dag 3 van de KJ-training is verplicht + dag 5 daarnaast sterk aanbevolen (aanvullende kennis en videobanden met KJ)
 • Naast de basistraining volwassenen al een eerste reeks supervisie gevolgd? Dan is naast dag 3  het bijwonen van een halve dag 5 sterk aanbevolen (slechts een paar videobanden en aanvullende kennis)
 • Al practioner EMDR volwassenen? Het volgen van dag 3 en alleen halve ochtend dag 5 voor aanvullende kennis is verplicht. Als iemand graag het videobanden bespreken wil bijwonen, mag dit uiteraard.

Neemt u, voordat u zich hiervoor wilt aanmelden altijd eerst contact op met Psy-zo!. Er is voor dit traject namelijk maar een zeer beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Kijk ook op: EMDR KJ / veel gestelde vragen.

Let op: andersom kan dit wel! Indien u de basisopleiding Kind en Jeugd hebt gedaan, kunt u zonder moeite deelnemen aan de vervolgopleiding Volwassenen.

Ik heb een (gedeelte van) een video-dag gemist, kan ik dit inhalen?

Indien een hele video dag gemist wordt dan mag dit niet gecompenseerd worden met een vervangende of supervisie-opdracht. Een supervisie-opdracht is ervoor bedoeld om iemand voortijds (met een geldige reden), bijvoorbeeld een uur of een half uur eerder op de cursusdag te laten vertrekken. Wanneer er een langere periode, of een gehele dag, wordt gemist dient dit volledig ingehaald te worden. Let op: hier zijn extra kosten aan verbonden, kijk hiervoor bij Aanwezigheid & Annuleren.

Ik heb dag 3 gemist, kan ik dit ook compenseren met nog een keer dag 4 en vice versa?

Nee, deze dagen zijn niet inwisselbaar. Dit geldt voor alle cursussen, dus voor zowel de basis- als de vervolgtrainingen. U dient dus de daadwerkelijk gemiste dag in te halen. Let hierbij op: Er zit een opbouw in de opleiding. Wanneer u dag 3 mist, heeft het sterke voorkeur om eerst dag 3 te volgen, alvorens u dag 4 gaat volgen. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. Neem hiervoor eerst contact op.

 

In dit geval is het aan te raden om de EMDR cursus voor Kind & Jeugd te volgen. Aan te raden is om de supervisie te volgen bij een supervisor die ervaring met beide doelgroepen heeft.

Om lid te blijven van de Vereniging EMDR Nederland dient u binnen 3 jaar na afronden van de basistraining gestart te zijn met de erkende EMDR vervolgtraining, waarna de registratie voor het practitionerschap binnen 6 jaar na afronden van de basistraining dient te zijn aangevraagd. Indien u geen lid bent / wilt blijven, zijn deze termijnen niet van toepassing. Kijk voor alle voorwaarden van de Vereniging EMDR Nederland op de website van de vereniging.

Binnen welk tijdsbestek dient de basis- danwel vervolgopleiding gevolgd te worden?

Er is vooralsnog gene maximale termijn vast gesteld waarin uiterlijk de laatste dag ingehaald mag worden. Dit mag dus ook nog na 1 of 2 jaar gedaan worden.

CGT-opleidingen

Nee, dit zijn de voorwaarden:

 • Maximaal 10% van de contacttijd is verzuimd: er kan worden volstaan met het inhalen van de voor de verzuimde uren opgegeven huiswerkopdrachten
 • 10 – 20% van de contacttijd is verzuimd: er moeten extra opdrachten worden uitgevoerd ter compensatie van de gemiste uren.
 • Meer dan 20% van de contacttijd is verzuimd: de gemiste bijeenkomsten moeten worden ingehaald in een andere cursus. Pas na het inhalen mag, wanneer aan de andere voorwaarden is voldaan, een verklaring van geslaagd zijn worden afgegeven. Gemiste sessies moeten binnen een jaar na het einde van de cursus zijn ingehaald.

Let op: aan het inhalen van cursusdagen zijn kosten verbonden, tevens is dit niet bij elke cursus mogelijk in verband met het maximale aantal deelnemers. Neem daarom altijd contact op met Psy-zo! wanneer u (teveel) dagen mist, en kijk bij onze annuleringsvoorwaarden.

Nee, u dient de gehele cursus in 1x te volgen. Wanneer u van tevoren weet dat u niet aan de aanwezigheidscriteria kunt voldoen, kunt u niet deelnemen. U dient zich in dat geval in te schrijven voor een editie waar u geheel aan mee kunt doen.

Ja, indien u een relevante, academische vooropleiding heeft, kunt u deelnemen aan de basiscursus. Om verder te gaan met het traject tot geregistreerd CGT-therapeut (volgens de voorwaarden van de VGCT), is het wel vereist dat u werkzaam bent binnen een GGZ-setting. Dit heeft te maken met de inhoud en opbouw van de vervolgopleiding en het supervisietraject.

Schematherapieopleidingen

Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige hbo’ers en basispsychologen (niet i.o.) deelnemen, indien zij met BIG-geregistreerde Schematherapeuten Register Schematherapie samenwerken, supervisie en intervisie georganiseerd zijn en zij daarnaast een vergelijkbaar niveau wat betreft klinische vaardigheden hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I-stoornissen. De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de hbo’er of basispsycholoog voldoet aan deze voorwaarden. Mocht dit voor u gelden, neem dan voor inschrijving contact op met Psy-zo! voor de mogelijkheden binnen de desbetreffende cursus.

U kunt meedoen aan de basisopleiding, indien u aan ten minste één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • BIG-registratie als GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater (of in opleiding daartoe) en/of lid van een erkende psychotherapievereniging (of in opleiding daartoe). Als erkend worden gezien: de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP en alle door de NVP erkende specialistische psychotherapieverenigingen, namelijk de VGCt, NVPA, NVPP, NPG, VCgP, NVRG, NVGP, VKJP.
 • Lid (of in opleiding) zijn van een Vlaamse Psychotherapievereniging.
 • Registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen.

Overige cursussen

Ja, mits u ook met cliënten werkt, en geschoold bent in gespreksvaardigheden. Houdt u er wel rekening mee dat de workshop in principe gericht is op WO-geschoolden, en het niveau daarop aangepast is.

Nee, u kunt 1 of 2 uur missen, die gecompenseerd kunnen worden door een vervangende opdracht.

Het is bij deze cursus vooral van belang dat u kennis hebt van, en ervaring hebt met Cognitieve Gedragstherapietechnieken en ervaring hebt met het behandelen van trauma’s. Er wordt vanuit gegaan dat dit voor u bekend terrein is. Houdt u er wel rekening mee dat de workshop in principe gericht is op WO-geschoolden, en het niveau daarop aangepast is.

Accreditaties

Het is niet altijd mogelijk om bij een workshop voor alle beroepsgroepen accreditatie aan te vragen omdat het onderwerp van de workshop niet aansluit bij de beroepsgroep. Is het voor u van belang dat er accreditatie wordt aangevraagd bij een andere (beroeps) vereniging dan reeds is aangevraagd? Neemt u dan contact op om te bespreken of dit mogelijk is.
Op de cursuspaginas staat per workshop vermeld voor welke beroepsgroepen accreditatie is aangevraagd en of deze accrediatie reeds is toegekend.

In sommige gevallen is dit mogelijk, dit kunt u navragen bij de desbetreffende beroepsvereniging. Na afloop van de opleiding of workshop krijgt u een certificaat, die u kunt uploaden in het nascholingsdossier. Bewaar deze dus goed.

Na het succesvol afronden van de opleiding of workshop voeren wij binnen 3 weken na afloop de presenties in in PE-online. Zijn uw punten niet bijgeschreven, heeft u de registratienummers doorgegeven en is er wel accreditatie toegekend? Neem dan contact op met Psy-zo!, we kunnen uw aanwezigheid dan alsnog invoeren.