Opleiding en supervisie CGT

Psy-zo! Onderwijs organiseert door de VGCt erkende basis- en vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie.

Algemeen

Het opleidingstraject ziet er als volgt uit:

  1. VGCt geaccrediteerde basiscursus (cognitieve) gedragstherapie, 100 contacturen; Start eerstvolgende basiscursussen  26-08-2020 (Groningen, Franka Groote), 11-01-2021 (Groningen, Jiska Weijermans, K&J27-01-2021 (Groningen, Franka Groote) en 25-08-2021 (Groningen, Franka Groote), 30-08-2021 (Groningen, Jiska Weijermans, K&J).
  2. VGCt geaccrediteerde vervolgcursussen, 100 contacturen; Start: 24-08-2020 (Groningen, Erik ten Broeke), 11-01-2021 (Zwolle, Erik ten Broeke), 26-01-2021 (Groningen, Franka Groote), 24-08-2021 (Groningen, Franka Groote) en 30-08-2021 (Zwolle, Erik ten Broeke)
  3. 125 supervisie– en leertherapiesessies, waarvan 75 tot 100 supervisie en 25 tot 50 leertherapiesessies.
  4. 200 gesuperviseerde cliëntcontacten van minimaal 45 minuten.
  5. een N=1-studie.

Zie voor alle informatie over het opleidingstraject de website van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt).

Supervisie volgen

  • Het is verstandig om de supervisie goed voor te bereiden. Natuurlijk kan er ook tijd ingeruimd worden voor ‘gewone’ supervisievragen zoals wat te doen als het proces stagneert of wat te doen bij specifieke problematiek.
  • CGT supervisie wordt aangegeven in individuele trajecten en niet in groepen zodat de supervisor zich kan richten op het niveau van de supervisant en de haar specifieke vragen.
  • CGT- en EMDR-supervisie voor het practitionerschap worden niet gecombineerd omdat het twee verschillende trajecten zijn die verschillende competenties vragen.

Tarief

Op deze pagina staan de tarieven en praktische informatie.