Supervisie

Zoekt u een supervisor in het kader van EMDR, opleiding tot GZ psycholoog of orthopedagoog-generalist of voor de opleiding tot cognitieve gedragstherapeut? Dan kan Psy-zo! van dienst zijn.

Tarief

  • Het honorarium bedraagt €110,- per uur voor een individuele supervisie. Voor supervisie van 2 of meer personen geldt het tarief van €165,- per uur.
  • Binnen dit tarief vallen alle voorkomende werkzaamheden zoals voorbereiding, beoordelen van verslagen, beantwoording e-mails (behoudens extra werkzaamheden).
  • De supervisant ontvangt eens in de maand een factuur.
  • De supervisant draagt zorg voor de betaling van de factuur binnen 30 dagen.
  • Afspraken die niet 1 week van tevoren worden afgezegd, brengen we in rekening.

Duur

  • Een uur supervisie bestaat uit 45 minuten face-to-face contact en 15 minuten voorbereidingstijd.
  • Uitzondering hierop zijn de supervisies EMDR ter voorbereiding op de vervolgcursus en algemene supervisies (niet in het kader van een opleiding). Voor de supervisor is hier meestal geen voorbereidingstijd nodig.

Combinaties

  • Mocht de supervisie voor meerdere doelen gelden (bv. een combinatie van GZ, KP, VGCT, EMDR, etc.) dan worden eventuele extra werkzaamheden hieruit voortvloeiend in rekening gebracht. Bv. het beoordelen van uitgebreide casustiek.

Supervisoren