Naar het programma

Vervolgcursus Schematherapie

Vanaf donderdag 14 oktober 2021 van 11:00 tot 18:00 inloop vanaf 10:30

Direct aanmelden

Introductie

Doelstelling
De deelnemers leren in de vervolgcursus nog meer met het schema- en modimodel te werken bij cluster C en B persoonlijkheidsproblematiek. Leren vanuit dit model verschillende interventies toe te passen, waarbij de therapeutische relatie een steeds terugkerend onderwerp is. Ook wordt aandacht besteed aan de emotionele kernbehoeften, aan het werken met schematherapiegroepen, de naastbetrokkenen en opbouw van de schematherapie (verschillende therapiefasen) en afsluiten/afscheid nemen.

Inhoud
1. Aanvulling theorie schematherapie (schema- en modimodel, emotionele kernbehoeften), wetenschappelijk onderzoek, toepassingen en laatste ontwikkelingen.
2. Verdieping experiëntiële technieken zoals imaginatie, historisch rollenspel, meerstoelentechniek maar ook het gebruik van non-verbale therapietechnieken. Ook wordt veel aandacht besteed aan de therapeutische relatie.
3. Verdieping modimodel bij BPS: keuze van interventies, therapeutische relatie
4. Verdieping modimodel bij cluster C problematiek: keuze van interventies, therapeutische relatie
5. Aandacht voor naastbetrokkenen in schematherapie
6. Inleiding theorie en toepassing van technieken in de schemagroepstherapie
7. Planning schematherapie: opbouw, tussentijdse evalueren, afsluiten van ST

Werkwijze/ werkvormen
De bijeenkomsten hebben een interactief karakter. Naast het bespreken van theorie en de literatuur wordt van de deelnemers verwacht dat zij bij hun patiënten vragenlijsten afnemen, een casusconceptualisatiediagram/modimodel maken en door middel van rollenspellen hun vaardigheden verder ontwikkelen. Rollenspelen vinden in subgroepen plaats, maar ook rollenspel voor de groep, regierollenspel, rollenspel met inspringers. Ook de therapeutische relatie wordt vaak besproken en geoefend (welke schema’s en modi worden getriggerd, maken van FA en BA)

Docenten

Jenny Broersen

Jenny Broersen

Basisopleiding Schematherapie / Masterclass Schematherapie
Lees meer

Michiel van Vreeswijk

Michiel van Vreeswijk

Basis- & vervolgopleiding Schematherapie / Masterclass Schematherapie
Lees meer

Literatuur

Verplichte literatuur
• Broersen, J., & Vreeswijk, M. F., van, (2017). Werkboek kortdurende schematherapie: experiëntiële technieken. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
• Genderen, van H., & Arntz, A. (2010). Schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis. Amsterdam, Uitgeverij Nieuwezijds.
• Vreeswijk, M. F., van, & Broersen, J. (2017). Handleiding kortdurende schematherapie: voor groepstherapie en individuele therapie Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
• Vreeswijk, M. F., van, Broersen, J., & Nadort, M. (2012). The Wiley-Blackwell Handbook of Schematherapy, Theory, Research, and Practice. Oxford, Wiley-Blackwell. ISBN: 9780470975619 (er is een paperback versie die beter geprijsd is).
• Young, J.E., Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2005). Schemagerichte therapie: Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
• Daarnaast ontvangt u artikelen.

Aanbevolen literatuur
• Broersen, J., & Vreeswijk, M. F., van, (2017). Werkboek kortdurende schematherapie: CGT technieken. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
• Farrell, J.M., & Shaw, I. (2012). Group Schema Therapy For Borderline Personality Disorder. A Step-By-Step Treatment Manual With Patient Workbook.
• Vreeswijk, M. F., van, Broersen, J. & Nadort, M. red. (2008). Handboek schematherapie: theorie, praktijk en onderzoek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditaties

VGCtAangevraagd
NVvPAangevraagd
Register schematherapieAangevraagd

Praktische informatie

Data 14-10-2021, 11:00 - 18:00 (inloop v.a. 10:30)
15-10-2021, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
04-11-2021, 11:00 - 18:00 (inloop v.a. 10:30)
05-11-2021, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
Plaats Zernikepark 12, 9747 AN in Groningen
Tarief € 1195,00 (Inclusief koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur)
Deelnemers Maximaal 18 deelnemers

Doelgroep
(GZ-)psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, cognitief gedragstherapeuten, psychiaters

Afwezigheid
Bij verzuim van hoogstens 10% van de contacttijd moeten de huiswerkopdrachten van de verzuimde uren worden ingehaald om aan de aanwezigheidsplicht te voldoen. Bij verzuim tot 20% van de contacturen moeten de huiswerkopdrachten van de verzuimde uren worden ingehaald en moeten er extra opdrachten worden gedaan ter compensatie van de gemiste contacturen om aan de aanwezigheidsplicht te voldoen. Bij verzuim van 20% of meer moet en de gemiste contacturen binnen een jaar na het einde van de vervolgcursus worden ingehaald in een andere vervolgcursus.. Pas nadat de uren zijn ingehaald, wordt voldaan aan de aanwezigheidsplicht. Let op de cursusdag kan alleen worden ingehaald bij een incompany cursus binnen dezelfde instelling.

Annuleren
U kunt tot 6 weken voorafgaand aan de cursus kosteloos annuleren.

Aanmelden

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.