Naar het programma

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie

Vanaf maandag 20 januari 2020 van 09:30 tot 16:30 inloop vanaf 09:00

Deze cursus is vol! Je kunt je nog wel aanmelden, maar dan kom je op de wachtlijst.

Direct aanmelden

Introductie

Erik ten Broeke komt een vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie verzorgen bij Psy-zo!

Inhoud
Uit onderzoek is onmiskenbaar naar voren gekomen dat in veel gevallen een protocollaire behandeling uit een oogpunt van efficiëntie en effectiviteit de voorkeur verdient boven een maatbehandeling. Tegelijkertijd is duidelijk dat (lang) niet alle patiënten (voldoende) opknappen van een protocollaire behandeling, dat er soms complicaties optreden in de behandeling en dat er (nog) niet voor alle stoornissen een wetenschappelijk gefundeerde protocollaire behandeling voorhanden is. Kennis en kunde op het gebied van probleemtaxatie en het ontwerpen van een geïndividualiseerd behandelplan blijft (voorlopig) dan ook noodzakelijk in de (cognitief-gedragstherapeutische) praktijk.

Het doel
De cursus heeft dan ook als uitgangspunt dat protocollaire behandeling en maatbehandelingen elkaar niet uitsluiten maar vaak kunnen en soms moeten aanvullen. De rode draad in en de doelstelling van de cursus is dan ook dat de cursisten:
1) de vaardigheden leren die nodig zijn een protocollaire behandeling adequaat uit te voeren en
2) in voorkomende gevallen het behandelplan zodanig kunnen aanpassen en een (deel)behandeling op maat kunnen ontwerpen en uitvoeren dat de kans op therapeutisch succes wordt geoptimaliseerd.

De nadruk in de cursus ligt dan ook meer op training van conceptuele èn procedurele vaardigheden dan op discussie en/of min of meer passieve kennisoverdracht. Centraal staat daarbij het model zoals weergegeven in het (nieuwe) Handboek geïntegreerde cognitieve gedragstherapie (Korrelboom & Ten Broeke, 2014).
Om deze doelstelling te bereiken heeft de cursus sterk het karakter van een training: vaardigheden worden besproken, gedemonstreerd en intensief geoefend, zowel plenair als in tweetallen. Bij de toetsing zal het accent dan ook liggen op de praktische vaardigheden van de cursist.

Docent

Literatuur

– Korrelboom, K.; Ten Broeke (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie: Handboek voor theorie en praktijk. Muiderberg: Coutinho. ISBN 9789046903810
– Keijsers, G.P.J., van Minnen, A.; Hoogduin, C.A.L. e.a. (red.) (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten 1, 2 en 3. Uitgeverij Boom. ISBN 9789058759313
– Ten Broeke, e.a. (2008). Cognitieve therapie de basisvaardigheden. Amsterdam: Boom. Druk 2, ISBN 9789085065999
– Bennett-Levy, J., e.a. (2004). Oxford Guide to Behavioural Experiments in Cognitive Therapy. Oxford: Oxford Press. ISBN 9780198529163
Ook in het Nederlands verschenen; Gedragsexperimenten in cognitieve therapie. ISBN 9789026522253

De reader wordt door Psy-zo! aangeboden en maakt onderdeel uit van de cursus.

Accreditaties

VGCt

Vervolgcursus100

FGzPt (KP'ers)

FGZP Bij- en nascholing80

NIP K&J / NVO / NVO

Overig10
Extra literatuurstudie57
Diagnostiek25
Behandeling65
Herregistratie100

Praktische informatie

Data 20-01-2020, 09:30 - 16:30 (inloop v.a. 09:00)
27-01-2020, 09:30 - 16:30 (inloop v.a. 09:00)
03-02-2020, 09:30 - 16:30 (inloop v.a. 09:00)
10-02-2020, 09:30 - 16:30 (inloop v.a. 09:00)
24-02-2020, 09:30 - 16:30 (inloop v.a. 09:00)
02-03-2020, 09:30 - 16:30 (inloop v.a. 09:00)
09-03-2020, 09:30 - 16:30 (inloop v.a. 09:00)
16-03-2020, 09:30 - 16:30 (inloop v.a. 09:00)
30-03-2020, 09:30 - 16:30 (inloop v.a. 09:00)
06-04-2020, 09:30 - 16:30 (inloop v.a. 09:00)
11-05-2020, 09:30 - 16:30 (inloop v.a. 09:00)
25-05-2020, 09:30 - 16:30 (inloop v.a. 09:00)
08-06-2020, 09:30 - 16:30 (inloop v.a. 09:00)
15-06-2020, 09:30 - 16:30 (inloop v.a. 09:00)
22-06-2020, 09:30 - 16:30 (inloop v.a. 09:00)
Plaats Zernikepark 12, 9747 AN in Groningen
Tarief € 3450,00 (Inclusief koffie/thee/lunch. Er wordt tevens een literatuurklapper door Psy-zo! verzorgd. De boeken dient u zelf aan te schaffen.)
Deelnemers Maximaal 14 deelnemers

Voor wie
Deelnemers die een Masteropleiding Sociale Wetenschappen of Geneeskunde (Psychiatrie) hebben en die de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie hebben met goed gevolg hebben afgerond.
Zie voor aanvullende informatie reglementen VGCt
Plaats voor maximaal 14 deelnemers.

Annuleren
U kunt tot 6 weken voor aanvang van de cursus kosteloos annuleren.

Aanmelden

Deze cursus is vol! Je kunt je nog wel aanmelden, maar dan kom je op de wachtlijst.

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.