Naar het programma

Supervisiedag update EMDR (standaard) protocollen

vrijdag 28 februari 2020 van 09:30 tot 17:00 inloop vanaf 09:00

Direct aanmelden

Introductie

Introductie:
Begin 2018 is een aantal protocollen herzien. Deze protocollen zijn toegestuurd aan alle leden van de VEN. Dit betekent dat alle (ook ervaren) EMDR-therapeuten opnieuw met het protocol in de hand de behandelingen moeten gaan uitvoeren. De herzieningen in de protocollen zullen ongetwijfeld vragen oproepen en wellicht problemen geven bij de toepassing ervan.

Inhoud:
We beginnen de ochtend met een inventarisatie van vragen van deelnemers m.b.t. de veranderingen die zijn aangebracht in de protocollen. Vervolgens bespreken we eerst het belang van een goede EMDR-conceptualisatie van de traumaproblematiek zodat deze richtlijnen geeft voor traumabehandeling met EMDR. Hierbij gaat het o.a. om de traumageschiedenis en een specificatie/analyse van de klachten op basis de DSM5-classificatie en de beschrijvende diagnose.

In het kader van het behandelplan bespreken we de doelen die gesteld worden voor behandeling en vervolgens de (contra) indicatie voor EMDR en/of andere interventies die nodig zijn om de doelen te behalen. Dit alles geeft richtlijnen voor clustering en ordening van de relevante traumatische herinneringen en welke zoekstrategieën er toegepast kunnen worden om tot targetbeelden te komen. Als laatste wordt een volgorde van de te behandelen targetbeelden gemaakt. We vervolgen de workshop met het bespreken van de veranderingen van het standaardprotocol en de rationale daarachter. Vervolgens oefenen we het toepassen van dit standaardprotocol met elkaar in duo’s.

Na de lunch bespreken we (de veranderingen in) de specifieke protocollen zoals de Linksom-route als het gaat om concrete klachten, de Flashforward bij anticipatie-angst met daarbij de Mental Video Check, de Rechtsom-route bij disfunctionele kernopvattingen, de Emotie-route  en de Floatback. De laatste twee zijn van toepassing op problematische emoties. We sluiten de dag af door het laatste uur resterende vragen van eigen casuïstiek te bespreken met gebruik van deze ‘kennis-update’.

Doelen:

  • Op de hoogte zijn van alle herziene onderdelen van de protocollen.
  • Het kunnen toepassen van de herziene protocollen.
  • Het kunnen opstellen van een EMDR-conceptualisatie

 

Docent

Els van Rijn

Els van Rijn

Directeur / GZ-psycholoog
Lees meer

Literatuur

– Oude en nieuwe protocollen goed bestuderen op veranderingen (al in bezit van cursist).
– Erik ten Broeke, Ad de Jongh en Hans-Jaap Oppenheim (red.): Praktijkboek EMDR, 3e druk: Herlezen van hoofdstukken over protocollen en EMDR-conceptualisatie: 2, 3, 4, 5
– Hellen Hornsveld, Erik ten Broeke en Ad de Jongh: Verschillen tussen het Nederlandse EMDR-standaardprotocol en het originele protocol van Shapiro (Uit: EMDR magazine
nr. 13). Dit artikel ontvangt u voorafgaand aan de cursus per e-mail.

Accreditaties

NVvP

Nascholing psychiatrie6

Vereniging EMDR Nederland

Vakinhoudelijke scholing (smal)6

Praktische informatie

Data 28-02-2020, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
Plaats Zernikepark 12, 9747 AN in Groningen
Tarief € 225,00 (Inclusief koffie/thee/lunch.)
Deelnemers Maximaal 14 deelnemers

Voor wie:
Voor alle EMDR-therapeuten die minstens de basis- en vervolgtraining hebben afgerond voor volwassenen en/of kind en jeugd.

Annuleren
U kunt tot 2 weken voorafgaand aan de workshop kostenloos annuleren.

Aanmelden

Je kunt je voor deze cursus niet meer aanmelden.