Naar het programma

Protocol Woede, Wrok en Wraak, de verdieping

vrijdag 27 november 2020 van 09:30 tot 16:30 inloop vanaf 09:00

Direct aanmelden

Introductie

Finetuning en uitbreiding tools om moeizame WWW-behandelingen weer vlot te trekken, door middel van het EMDR-protocol Gerichte Boosheid.

Inhoud
Allereerst wordt de eigen houding van deelnemers tegenover boosheid verkend door middel van het invullen van de vragenlijst en aanvullende imaginatietechnieken. Stil wordt gestaan bij (1) de conceptuele kant van het WWW-protocol (2) het gebruik van de ‘Vragenlijst Gerichte Boosheid’ en (3) wordt een update gegeven betreffende het startende effectonderzoek. In de workshop staan we stil bij technieken en strategieën om vastgelopen of moeizame WWW- behandelingen weer op gang te brengen. Het kan daarbij gaan om zeer geremde patiënten maar ook om patiënten die op het punt van exploderen staan. Door deelnemers ingebracht video- of audiomateriaal wordt gebruikt om concrete dilemma’s uit te werken, aangevuld met demonstraties. De workshop heeft vooral tot doel de toepassing van het protocol te verfijnen en bij stagnaties met ‘moeilijke cliënten’ handvaten te geven hoe het proces weer op gang te brengen.

Het doel (leerdoelen)
1. De deelnemer heeft een uitgebreid arsenaal aan tools om het protocol bij ‘moeilijke mensen’ toe te passen
2. De deelnemer heeft inzicht in de conceptueel kader van het protocol
3. De deelnemer is in staat de vragenlijst VGB toe te passen bij voor- en nametingen
4. De deelnemer is op de hoogte van de stand van zaken m.b.t. het effectonderzoek naar het protocol.

 

 

 

Docent

Herman Veerbeek

Herman Veerbeek

Basis- en verdiepingsworkshop EMDR-protocol WWW
Lees meer

Literatuur

Praktijkboek EMDR deel II, toepassingen voor nieuwe patiëntengroepen en stoornissen (Pearson: Amsterdam);Oppenheim, H., Hornsveld, H, Broeke, E. ten en Jongh, A. de (red.).
Voor deze workshop: hoofdstuk 8 EMDR bij boosheid door Veerbeek, H.J. & Ten Broeke, E. (2016). (pag 285-335).

Accreditaties

VGCt

Nascholingscursus6

FGzPt (KP'ers)

Klinisch psycholoog6

Vereniging EMDR Nederland

Algemene scholing (breed) 1
Vakinhoudelijke scholing (smal)5

Praktische informatie

Locatie , in Nederland
Data 27-11-2020, 09:30 - 16:30 (inloop v.a. 09:00)
Tarief € 205,00 (Aangepast tarief voor online cursus)
Deelnemers Maximaal 18 deelnemers

Voor wie
EMDR-therapeuten (zoals GZ en klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters) die minimaal de basiscursus hebben afgerond en in de praktijk te maken hebben met agressie- en/of wraakproblematiek en die de basiscursus protocol Woede, Wrok en Wraak hebben gevolgd.

Annuleren
U kunt tot twee weken voor de workshop kosteloos annuleren.

 

Aanmelden

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.