Naar het programma

Opfrisdag Functie- en Betekenisanalyse (FABA’s CGt)

vrijdag 9 april 2021 van 09:30 tot 17:00 inloop vanaf 09:00

Direct aanmelden

Introductie

Inleiding
Uit veel onderzoek is naar voren gekomen dat in veel gevallen een protocollaire behandeling uit een oogpunt van efficiëntie en effectiviteit de voorkeur verdient boven een maatbehandeling. Echter, helaas knappen niet alle patiënten voldoende op van een protocollaire behandeling. Ook treden er soms complicaties op in de behandeling en is er (nog) niet voor alle stoornissen een wetenschappelijk gefundeerde protocollaire behandeling voorhanden. Kennis en kunde op het gebied van probleemtaxatie en het ontwerpen van een geïndividualiseerd behandelplan blijft voorlopig dan ook noodzakelijk in de (cognitief-gedragstherapeutische) praktijk.

Inhoud workshop
In deze workshop (nascholingsdag) wordt uitvoerig aandacht besteed aan de plek van de verklarende analyses (FA en BA) binnen het cognitief gedragstherapeutisch proces, de wijze waarop de verklarende analyses worden gemaakt en kunnen worden gebruikt volgens het Handboek CCGt (Korrelboom en Ten Broeke, 2014). Het opstellen van de FA en BA is in dit boek flink aangescherpt t.a.v. het boek uit 2004. Daarbij worden ook meer recente ontwikkelingen besproken rondom de FABA, zoals het werken middels de Lines of Defense (Ten Broeke en Rijkeboer, 2017).

Er wordt expliciet ingegaan op de samenhang tussen de verklarende analyses en het behandelplan met de daarin opgenomen specifieke interventies. Het gaat hierbij om het weloverwogen (kunnen) kiezen van interventies in relatie tot klassieke en operante conditionering op basis van de verklarende analyses (FA en BA). Het gaat in deze dag vooral om het ‘wanneer en waarom’ van interventies en niet zozeer om de uitvoering.

Docent

Jiska Weijermans

Jiska Weijermans

GZ-psycholoog / Docent CGT en CGW
Lees meer

Naast behandelaar ben ik als docent verbonden aan Psy-Zo! Vanaf 2009 leid ik collega’s op in de (geïntegreerde) cognitieve gedragstherapie. Ik vind het ontzettend leuk om behandelaren te enthousiasmeren voor deze prachtige denk- en werkwijze die openstaat voor inzichten en methoden die ook buiten de cognitieve gedragstherapie zijn ontwikkeld, zolang deze maar voldoende wetenschappelijk zijn onderbouwd. Naast mijn docentschap binnen Psy-Zo! ben ik als coördinerend hoofddocent CGt verbonden aan de GZ-opleidingen V&O en K&J van Opleidingsinstituut PPO. Ik ben hier eindverantwoordelijk voor het VGCt-geaccrediteerde onderwijs.

Literatuur

Korrelboom, K. & Ten Broeke, E. (2014) Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie: Handboek voor theorie en praktijk:

  • Hoofdstuk 7 tot 7.4 (pp. 207-241) (35 pp.)
  • Hoofdstuk 9 (pp. 279-321) (43 pp.)
  • Hoofdstuk 10 (pp. 323-396) (74 pp.)

Ten Broeke E. en Rijkeboer M (2017) Over het hanteren van vermijding en veiligheidsgedrag bij de behandeling van angststoornissen Overwegingen en praktische handvatten Gedragstherapie jaargang 50, nummer 1 blz. 2 t/m 20 (18 pp.)

Accreditaties

FGzPt (KP'ers)Aangevraagd
VGCtAangevraagd
NVvPAangevraagd

Praktische informatie

Locatie Zernikepark 12, 9747 AN in Groningen
Data 09-04-2021, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
Tarief € 245,00 (Inclusief koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur)
Deelnemers Maximaal 14 deelnemers

Annuleren
Zie onze annuleringsvoorwaarden

Doelgroep
Cognitief Gedragstherapeutisch geschoolde behandelaren: cognitief gedragstherapeuten, cognitief gedragstherapeutisch werkers, GZ-psychologen, Psychotherapeuten, Psychiaters, Klinisch psychologen.

Voorwaarden deelname

Aanmelden

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.