Naar het programma

Basiscursus Schematherapie

Vanaf vrijdag 17 april 2020 van 09:30 tot 17:15 inloop vanaf 09:00

Direct aanmelden

Introductie

Let op: kijkt u voor het aanmelden naar de toelatingseisen voor deze opleiding. Bij vragen mag u uiteraard altijd contact opnemen.

Schematherapie is inmiddels een bekende behandelingsvorm van persoonlijkheidsproblematiek. De eerste onderzoekresultaten laten zien dat deze therapie effectief is en goed toegankelijk voor behandelaren en patiënten. Er is een groeiende belangstelling voor schematherapie. Psy-zo! biedt daarom meerdere keren per jaar de basiscursus schematherapie aan.

Inhoud
Schematherapie is een integratieve therapie waarin methoden en technieken uit de interpersoonlijke, experiëntiele- en psychodynamische therapie geïntegreerd zijn in een theoretisch model gebaseerd op de cognitieve theorie, met als doel persoonlijkheidsproblematiek effectief te kunnen behandelen. Schematherapie is effectief gebleken bij de borderlinepersoonlijkheidsstoornis en veelbelovend bij de behandeling van andere persoonlijkheidsproblematiek. Deze therapie wordt individueel en in groepen toegepast en steeds breder geïmplementeerd. Uitgangspunt is dat wanneer niet aan de basisbehoeften van kinderen wordt voldaan zij disfunctionele schema’s, copingstijlen en modi kunnen ontwikkelen die een rol spelen bij persoonlijkheidsstoornissen en hardnekkige stemmings- en angststoornissen.

Leerdoelen
De deelnemers hebben na afloop van de cursus kennis van de theoretische basis van de schematherapie en kunnen deze toepassen in hun eigen praktijk. Ze kunnen na afloop een casusconceptualisatie uitwerken van eigen patiënten en op basis hiervan interventies kiezen en inzetten. Ze hebben na afloop kennis van en geoefend met cognitieve en experiëntiele technieken als ook met technieken gericht op de therapeutische relatie. Deelnemers zijn in staat om een goede inschatting te maken van wie wel/niet in aanmerking komen voor  schematherapie. De nadruk zal liggen op het gebruik van het modusmodel bij cluster b en c problematiek, de therapeutische relatie ( limited reparenting) experiëntiele technieken en het versterken van de gezonde volwassene.

Docent

Mevr. Drs. R. Wichers

Mevr. Drs. R. Wichers

Literatuur

Aan te schaffen literatuur:

  • Arntz, A. & Jacob, G. (2012). Schematherapie, een praktische handleiding. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
  • Genderen, H. van, Jacob, G. & Seebauer, L. (2012). Patronen doorbreken. Negatieve gevoelens 
en gewoonten herkennen en veranderen. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
    het is handig de werkbladen behorend bij het boek te downloaden op nieuwezijds.nl/downloads en de opgegeven werkbladen mee te nemen naar de betreffende cursusdagen.

Te ontvangen literatuur:

  • Young, J.E., Klosko, J.S. & Wieshaar, M.E. (2005). Schemagerichte therapie. Handboek voor therapeuten. Bohn Stafleu van Loghum, Houten
  • A Claassen, S. Pol (red), schematherapie en de gezonder volwassene. positieve technieken uit de praktijk. Bohn Stafleu van Loghum, Houten.
hfds 3, blz 37 – 52 (15 blz)

Accreditaties

VGCt

Nascholingscursus25

FGzPt (KP'ers)

FGZP Bij- en nascholing19

NIP K&J / NVO

Extra literatuurstudie20
Diagnostiek7
Behandeling18
Herregistratie25

Register schematherapie2018-08

Praktische informatie

Data 17-04-2020, 09:30 - 17:15 (inloop v.a. 09:00)
08-05-2020, 09:30 - 17:15 (inloop v.a. 09:00)
29-05-2020, 09:30 - 17:15 (inloop v.a. 09:00)
26-06-2020, 09:30 - 17:15 (inloop v.a. 09:00)
Plaats Zernikepark 12, 9747 AN in Groningen
Tarief € 975,00 (Inclusief koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur)
Deelnemers Maximaal 15 deelnemers

Voor wie

De cursisten die worden toegelaten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • BIG-registratie als GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater (of in opleiding daartoe) en/of lid van een erkende psychotherapievereniging (of in opleiding daartoe). Als erkend worden gezien: de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP en alle door de NVP erkende specialistische psychotherapieverenigingen, namelijk de VGCt, NVPA, NVPP, NPG, VCgP, NVRG, NVGP, VKJP.
  • Lid (of in opleiding) zijn van een Vlaamse Psychotherapievereniging.
  • Registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen
  • Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige hbo’ers en basispsychologen (niet i.o.) deelnemen, indien zij met BIG-geregistreerde Schematherapeuten Register Schematherapie samenwerken, supervisie en intervisie georganiseerd zijn en zij daarnaast een vergelijkbaar niveau wat betreft klinische vaardigheden hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I-stoornissen. De docent beoordeelt vóór de cursus of de deelnemer voldoet aan deze voorwaarden.

Annuleren
U kunt tot zes weken voor aanvang van de cursus kosteloos annuleren.

Aanmelden

Je kunt je voor deze cursus niet meer aanmelden.