Naar het programma

Basiscursus EMDR – VW

Vanaf vrijdag 29 januari 2021 van 09:30 tot 21:00 inloop vanaf 09:00

Direct aanmelden

Introductie

Informatie wordt nog aangevuld

Let op: werkt u met kinderen, of met volwassenen met een verstandelijke beperking, volg dan de route EMDR bij Kind en Jeugd.

De EMDR basisopleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische inleidingen, live- en videodemonstraties, semi-plenaire oefeningen en gesuperviseerde praktijkoefeningen in drietallen. Bij deze laatste oefeningen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers. Na de tweede dag oefenen de deelnemers met het geleerde materiaal in de praktijk.

Er wordt tijdens de training betrekkelijk veel met het aangeleerde materiaal geoefend. Dit gebeurt in groepen van maximaal 14 deelnemers en altijd onder begeleiding en supervisie van ervaren clinici. Bij het oefenen wordt gebruik gemaakt van eigen, relatief milde, nare ervaringen. Wellicht ten overvloede zij hier benadrukt dat het hierbij om oefening gaat en niet om therapie. Van u wordt dan ook verwacht dat u zelf een verantwoorde keuze maakt bij de selectie van ‘nare’ ervaringen. In geval van twijfel kunt u altijd overleggen met één van de trainers/begeleiders.
De trainingsdagen op dag 3 en 4 zullen worden besteed aan het in groepen bekijken en bespreken van videofragmenten van door u uitgevoerde EMDR-behandelingen.

Doelstelling
De basistraining heeft tot doel EMDR te leren toepassen bij posttraumatische stressstoornis (PTSS) en andere traumagerelateerde stoornissen.

Docenten

Erik ten Broeke

Erik ten Broeke

Opleiding EMDR, vervolgopleiding CGT, COMET
Lees meer

Ytje van Pelt

Ytje van Pelt

GZ-psycholoog / Docent EMDR & CGT
Lees meer

Naast mijn werk als behandelaar, bied ik bij- en nascholing bij Psy-zo! over traumagerelateerde onderwerpen, waaronder het stellen van indicaties voor traumabehandeling, het opstellen van (EMDR-) conceptualisaties, het toepassen van technieken bij stagnaties in de (EMDR) behandeling en over (EMDR) behandelingen bij mensen met persoonlijkheidsproblematiek en dissociatie. Ik bied de basis- en vervolgopleiding cognitieve gedragstherapie voor K&J en volwassenen aan. Op termijn zal ik de EMDR trainingen K&J en volwassenen ook aanbieden vanuit Psy-zo!

De bij- en nascholing kan incompany aangevraagd worden.

Literatuur

De Jongh, A. & Ten Broeke, E. – Handboek EMDR
Het handboek EMDR is verkrijgbaar bij onze partner: breinboek.com

De volgende literatuur vindt u misschien interessant om te lezen:
Praktijkboek EMDR; van Ad de Jongh, Erik ten Broeke en Hans-Jaap Oppenheim
Vraagbak EMDR; van Ad de Jongh & Erik ten Broeke
Je verleden voorbij; van Francine Shapiro & Jonathan Cornil

Accreditaties

VGCt

Nascholingscursus28

FGzPt (KP'ers)

FGZP Bij- en nascholing23

Vereniging EMDR NederlandErkend

Praktische informatie

Locatie Online, in Nederland
Data 29-01-2021, 09:30 - 21:00 (inloop v.a. 09:00)
30-01-2021, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
04-03-2021, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
01-04-2021, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
Tarief € 1085,00 (Aangepast tarief voor online cursus)
Deelnemers Maximaal 24 deelnemers

Annuleren
U kunt tot zes weken voor aanvang van de cursus kosteloos annuleren.

Aanwezigheid
Er is een 100% aanwezigheidsplicht voor dag 1 en 2. Mocht u (een gedeelte van) dag 1 en /of 2 niet aanwezig kunnen zijn, dan dient de hele opleiding gestaakt te worden. Mocht u onverhoopt een (gedeelte) van dag 3 of 4 missen dan kan dit veelal worden ingehaald. Neemt u hiervoor tijdig contact op.

Let op: voorwaarde voor deelname

Tot de basistraining worden personen toegelaten die voldoen aan de volgende eisen:

1. Opleiding
Academische vooropleiding tot psycholoog, pedagoog, geeste­lijk gezondheidskundige of arts, aangevuld met één van de volgende kwalificaties:

– BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties
– registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® in opleiding (aspirant lid), of Cognitief Gedragstherapeut VGCt® (gewoon lid)
– registratie als systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG
– registratie als Seksuoloog NVVS
– registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist NVO of Postmaster Orthopedagoog/ Psycholoog SKJ, dan wel tenminste een jaar in opleiding tot een van deze registraties of ingeval van sprokkelroute voor SKJ registratie, minimaal 240 (50%) behaalde punten van de vereiste 480 voor de postmaster registratie SKJ
– of een opleiding die naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijkwaardig is aan deze kwalificaties

2. Werkervaring
Ten minste 16 uur per week werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg of een naar het oordeel van de opleidingscommissie daaraan gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg, doelgroep volwassenen (bij deelname aan training volwassen) of kinderen en jeugdigen (bij deelname training kind en jeugd).

Aanmelden

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.