Naar het programma

Basiscursus EMDR bij volwassenen – Zwolle

Vanaf vrijdag 24 september 2021 van 09:30 tot 21:30 inloop vanaf 09:00

Direct aanmelden

Introductie

Let op: werkt u met kinderen, of met volwassenen met een verstandelijke beperking, volg dan de route EMDR bij Kind en Jeugd.

De EMDR basisopleiding bij Volwassenen omvat vier en een halve dag (op de eerste dag is er een avondprogramma tot 21.00 uur) en wordt gegeven door drs. E. ten Broeke.

De EMDR basisopleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische inleidingen, live- en videodemonstraties, semi-plenaire oefeningen en gesuperviseerde praktijkoefeningen in drietallen. Bij deze laatste oefeningen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers. Na de tweede dag oefenen de deelnemers met het geleerde materiaal in de praktijk.

Er wordt tijdens de training betrekkelijk veel met het aangeleerde materiaal geoefend. Dit gebeurt in groepen van maximaal 12 deelnemers en altijd onder begeleiding en supervisie van ervaren clinici. Bij het oefenen wordt gebruik gemaakt van eigen, relatief milde, nare ervaringen. Wellicht ten overvloede zij hier benadrukt dat het hierbij om oefening gaat en niet om therapie. Van u wordt dan ook verwacht dat u zelf een verantwoorde keuze maakt bij de selectie van ‘nare’ ervaringen. In geval van twijfel kunt u altijd overleggen met één van de trainers/begeleiders.
De trainingsdagen op dag 3 en 4 zullen worden besteed aan het in groepen bekijken en bespreken van videofragmenten van door u uitgevoerde EMDR-behandelingen.

Doelstelling
De basistraining heeft tot doel EMDR te leren toepassen bij posttraumatische stressstoornis (PTSS) en andere traumagerelateerde stoornissen.

Docent

Literatuur

Verplichte literatuur, door de cursist zelf aan te schaffen en bekend verondersteld:

De Jongh, A. & Ten Broeke, E. – Handboek EMDR
Het handboek EMDR is verkrijgbaar bij onze partner: breinboek.com

De volgende literatuur vindt u misschien interessant om te lezen:
Praktijkboek EMDR; van Ad de Jongh, Erik ten Broeke en Hans-Jaap Oppenheim
Vraagbak EMDR; van Ad de Jongh & Erik ten Broeke
Je verleden voorbij; van Francine Shapiro & Jonathan Cornil

Accreditaties

FGzPt (KP'ers)Aangevraagd
VGCtAangevraagd
Vereniging EMDR NederlandErkend

Vereniging EMDR Nederland
De opleiding is erkend door de Vereniging EMDR Nederland.

Praktische informatie

Data 24-09-2021, 09:30 - 21:30 (inloop v.a. 09:00)
25-09-2021, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
28-10-2021, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
10-12-2021, 09:30 - 17:00 (inloop v.a. 09:00)
Plaats Zernikepark 12, 9747 AN in Groningen
Tarief € 1245,00 (Inclusief koffie, thee & lunch. Exclusief literatuur (Er wordt een cursusmap door Psy-zo! verzorgd))
Deelnemers Maximaal 24 deelnemers

Voor wie
Tot de erkende EMDR basistraining worden personen toegelaten die voldoen aan de volgende eisen:

1. Opleiding: beschikken over een academische vooropleiding als psycholoog, pedagoog, geeste­lijk gezondheidskundige of arts, aangevuld met één van de volgende kwalificaties:
Een BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties;

  • registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, of Orthopedagoog Generalist NVO, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties;
  • registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® in opleiding (aspirant lid) of Cognitief Gedragstherapeut VGCt® (gewoon lid)
  • registratie systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG;
  • SKJ 240 punten scholing (aantonen d.m.v. een screenshot van het puntenoverzicht);
  • een opleiding die naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijkwaardig is aan deze kwalificaties.

2. Werkervaring: ten minste 16 uur per week werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg, of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie.

Op de website van de Vereniging EMDR Nederland (VEN), zie deze link, staan de volledige toelatingseisen.  Ook kunt u bij de VEN eventuele dispensatie aanvragen.

Annuleren
U kunt tot zes weken voor aanvang van de cursus kosteloos annuleren.

Tijd
We starten alle dagen om 09:30 (inloop vanaf 09:00). Op dag 1 is er een avondprogramma tot 21:00 uur, waarbij het diner wordt verzorgd. De overige dagen eindigen 17:00 uur.

Aanwezigheid
Er is een 100% aanwezigheidsplicht voor dag 1 en 2. Mocht u (een gedeelte van) dag 1 en /of 2 niet aanwezig kunnen zijn, dan dient de hele opleiding gestaakt te worden. Mocht u onverhoopt een (gedeelte) van dag 3 of 4 missen dan kan dit veelal worden ingehaald. Neemt u hiervoor tijdig contact op.

Locatie
Deze opleiding zal in Zwolle plaats gaan vinden, de exacte locatie zal nog bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.