Naar het programma

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie – 2 wekelijks

Vanaf dinsdag 21 januari 2020 van 09:00 tot 16:00 inloop vanaf 08:30

Direct aanmelden

Introductie

Let op! Deze heeft om de week een lesdag (met uitzondering van de schoolvakantie), in tegenstelling tot de andere basiscursussen waarvan de lesdagen wekelijks plaatsvinden.

Introductie
De basiscursus cognitieve gedragstherapie is opgezet conform de richtlijnen van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) en bestaat uit 16 bijeenkomsten verdeelt over 4 blokken. In deze bijeenkomsten leren de cursisten de verschillende fases in het cognitieve gedragstherapeutische proces toe te passen. Uitgangspunt hierbij is dat individu specifieke behandelingen en protocollaire behandelingen elkaar aanvullen. De cursisten leren met behulp van zoekschema’s (met name DSM, FA en BA) te komen tot een geïntegreerd cognitief gedragstherapeutisch behandelplan. Verder oefenen de cursisten met een aantal basale cognitief gedragstherapeutische methodes en leren ze de (eigen) therapeutisch attitude binnen de therapeutische relatie te herkennen en beïnvloeden. Het einddoel is om na de cursus voldoende kennis en vaardigheden te hebben om (onder supervisie) cognitieve gedragstherapieën (bij niet complexe problematiek) te kunnen uitvoeren.

In totaal bestaat de cursus uit 100 contacturen. Daarnaast wordt uitgegaan van 350 uur werkuren.

Inhoud
De basiscursus volgt in grote lijnen het cognitief gedragstherapeutisch proces. Binnen het cognitief gedragstherapeutisch proces onderscheidt men fases en niveaus. Fases hebben betrekking op een specifieke volgorde in tijd; wat doet men eerst en wat daarna. Niveaus hebben betrekking op de gelaagdheid van de therapie: op hetzelfde moment moet men met verschillende aspecten van het therapeutisch proces rekening houden.

De drie fases die het cognitief gedragstherapeutisch proces onderscheidt zijn:

Diagnostiek (kennismaking, inventarisatie klachten en problemen, vragenlijsten en registratieopdrachten, classificerende diagnostiek, verklarende diagnostiek , bepalen hulpvraag en behandeldoel, voorlichting geven over ziektebeeld en behandeling, vaststellen behandelplan)
Interventies (uitvoeren van op verandering gerichte interventies, therapeutische oefeningen en huiswerkopdrachten, evalueren effecten in kader behandeldoel, bijstellen behandelplan)
Afsluiting (mogelijke afsluitingsprocedures, effect evaluatie, terugval preventie, langdurige zorgtrajecten)

De verschillende fases zullen in de verschillende blokken aanbod komen, waarbij de therapeut (in spé) kennis en vaardigheden leert m.b.t die specifieke fase en zich bewust wordt van de logische samenhang binnen het cognitief gedragstherapeutisch proces.

De drie niveaus waarop het therapeutisch handelen betrekking heeft zijn

– Therapeutisch aangrijpingspunt (wat moet er bij de cliënt veranderen en welke veranderingsmethodes moet men gebruiken).
– Therapeutische context (in welke context kan het therapeutisch aangrijpingspunt zo optimaal mogelijk beïnvloed worden)
– Therapeutisch systeem (moeten er behalve de cliënt nog andere personen of instanties veranderen om de kans op een succesvolle behandeling verder te optimaliseren)

De therapeut (in spé) moet leren met deze verschillende aspecten rekening te houden. Deze niveaus komen op verschillende manieren en momenten tijdens de cursus aanbod. Naast de hoofdonderwerpen per bijeenkomst zal tijdens de bijeenkomsten geoefend worden met een aantal binnen de cognitieve gedragstherapie frequent gebruikte specifieke interactionele interventies en strategieën (o.a. aansluiten bij de doelen, onderhandelen, her etiketteren; judo; paradoxale adviezen, indirect communiceren, socratische dialoog)

Globaal genomen bestaat iedere bijeenkomst uit:

– theoretische inleiding & literatuur bespreking
– bespreken van huiswerk en/of casuïstiek
– zelf oefenen met belangrijke fases uit het gedragstherapeutische proces (plenair en in tweetallen)

Iedere cursist moet verder een aantal cliënten uit de eigen praktijk diagnosticeren en/of behandelen volgens de principes die in de cursus worden onderwezen en daarover verslag leggen en regelmatig rapporteren in de cursus. Met deze werkwijze wordt beoogd om het cognitief gedragstherapeutisch proces in de praktijk zo goed mogelijk te leren toepassen.

Het doel
Het einddoel is om na de cursus voldoende kennis en vaardigheden te hebben om (onder supervisie) cognitieve gedragstherapieën (bij niet complexe problematiek) te kunnen uitvoeren.

– De cursisten leren de verschillende fases in het cognitieve gedragstherapeutische proces toe te passen.
– De cursisten leren met behulp van zoekschema’s (DSM en FA en BA) te komen tot een geïntegreerd cognitief gedragstherapeutisch behandelplan (bewezen effectieve behandeling afgestemd op het individu)
– De cursisten hebben kennis genomen van en geoefend met een aantal basale cognitief gedragstherapeutische methodes .
– De cursisten leren het belang van de therapeutische context; herkennen en beïnvloeden van (eigen) therapeutisch attitude binnen de therapeutische relatie.

Docent

Franka Groote

Franka Groote

Basisopleiding CGT / Basisopleiding CGW
Lees meer

Literatuur

Door de cursist zelf aan te schaffen en te verkrijgen bij onze partner breinboek.com:

Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie, Handboek voor Theorie en Praktijk. Korrelboom K., Broeke E. Ten. (2014)
Inleiding tot de gedragstherapie, Hermans D., Raes F., en Orlemans H.  Houten, Bohn Staflue van Loghum, (zevende, geheel herziene druk 2017)
Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten deel 1, 2 en 3, Keijsers G., e.a. (2017) Amsterdam, Boom

Door Psy-zo! wordt een reader met literatuur verzorgd. Deze literatuur bestaat uit 1583 blz. Daarnaast vraagt deze cursus ongeveer 200 uur aan huiswerk.

Accreditaties

VGCt

Basiscursus - contacturen100

NIP K&J / NVO / NVO

Overig10
Extra literatuurstudie75
Diagnostiek42
Behandeling48
Herregistratie100

Praktische informatie

Data 21-01-2020, 09:00 - 16:00 (inloop v.a. 08:30)
04-02-2020, 09:00 - 16:00 (inloop v.a. 08:30)
03-03-2020, 09:00 - 16:00 (inloop v.a. 08:30)
17-03-2020, 09:00 - 16:00 (inloop v.a. 08:30)
31-03-2020, 09:00 - 16:00 (inloop v.a. 08:30)
14-04-2020, 09:00 - 16:00 (inloop v.a. 08:30)
12-05-2020, 09:00 - 16:00 (inloop v.a. 08:30)
26-05-2020, 09:00 - 16:00 (inloop v.a. 08:30)
09-06-2020, 09:00 - 16:00 (inloop v.a. 08:30)
23-06-2020, 09:00 - 16:00 (inloop v.a. 08:30)
01-09-2020, 09:00 - 16:00 (inloop v.a. 08:30)
15-09-2020, 09:00 - 16:00 (inloop v.a. 08:30)
29-09-2020, 09:00 - 16:00 (inloop v.a. 08:30)
27-10-2020, 09:00 - 16:00 (inloop v.a. 08:30)
10-11-2020, 09:00 - 16:00 (inloop v.a. 08:30)
24-11-2020, 09:00 - 16:00 (inloop v.a. 08:30)
Plaats Zernikepark 12, 9747 AN in Groningen
Tarief € 3250,00 (Inclusief koffie, thee & lunch. Exclusief literatuur (reader met artikelen wordt wel door Psy-zo! verzorgd))
Deelnemers Maximaal 14 deelnemers

Voor wie
Orthopedagogen(-generalist), (GZ-) psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters die het traject tot erkend lid van de VGCt in zijn gegaan of willen gaan. Gezien de werkwijze binnen de cursus is het noodzakelijk ten tijde van de cursus werkzaam te zijn op het terrein van de GGZ.

Annuleren
U kunt tot 6 weken voorafgaand aan de cursus kostenloos annuleren.

Aanmelden

Je kunt je voor deze cursus niet meer aanmelden.