Naar het programma

Basiscursus cognitief gedragstherapeutisch werker

Vanaf donderdag 27 februari 2020 van 09:00 tot 16:00 inloop vanaf 08:30

Direct aanmelden

Introductie

Een VGCt geaccrediteerde basiscursus om cognitief gedragstherapeutisch werker te worden.

De basiscursus voor cognitieve gedragstherapeutisch werkers is opgezet conform de richtlijnen van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) en bestaat uit 8 bijeenkomsten verdeelt over 2 blokken. In deze bijeenkomsten maken de cursisten kennis met de denk- en werkwijze die wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. Ze leren onder andere probleem gedrag te selecteren, observaties en metingen te verrichten en eenvoudige analyses te maken. Aan het eind van de cursus kunnen de cursisten een deelaspect van een cognitieve gedragstherapie onder supervisie naar behoren opzetten en uitvoeren.

Doelen
Het einddoel is om na de cursus voldoende kennis en vaardigheden te hebben om onder supervisie een deelaspect van een cognitieve gedragstherapie te kunnen uitvoeren (bij niet complexe problematiek).

– De cursisten hebben basale kennis over klassieke en operante conditionering
– De cursisten kunnen het te bewerken probleem gedrag kiezen.
– De cursisten kunnen observaties en metingen verrichten t.b.v. een cognitieve gedragstherapie.
– De cursisten kunnen eenvoudige analyses maken.
– De cursistenkunnen een holistische theorie maken.
– De cursisten kunnen onderdelen van het behandelplan opzetten en uitvoeren.
– De cursisten kunnen een behandelprogramma evalueren en terug- rapporteren aan de verantwoordelijk cognitief gedragstherapeut.
– De cursisten zijn zich bewust van inter-actionele in de behandel relatie en hebben kennis gemaakt met motivatietechnieken.

Er is aandacht besteed aan angst en stemmingsproblematiek en een derde probleemgebied in overleg met de cursisten.

Met de volgende deelvaardigheden is geoefend: registratieopdrachten, exposure, motiveringstechnieken, uitdaagtechnieken, ontspanningstechnieken en responspreventie.

Werksetting
Je werkt minimaal twaalf uur per week op het gebied van GGz binnen één van de volgende relevante werksettingen:

– specifiek (cognitief) gedragstherapeutische afdeling of behandelcentra;
– behandelcentrum voor bijvoorbeeld eetstoornissen, verslavingsproblemen, angst- en stemmingsstoornissen, psychosezorg, verstandelijk beperkten, persoonlijkheidsstoornissen,
– rehabilitatieafdelingen, forensische behandelcentra, psychiatrische ziekenhuizen of afdelingen, psychogeriatrische afdelingen of verpleeghuizen;
– praktijken in de generalistische basis GGz;
– praktijkondersteuner GGz bij een huisarts of huisartsenpraktijk;
– andersoortige afdeling of zorgprogramma binnen de ambulante (G)Gz of een universitair opleidingsinstituut;
– andersoortige centra die naar het oordeel van de registratiecommissie geschikt zijn.

Binnen deze werksetting voer je ten minste acht uur per week cognitief gedragstherapeutische procedures uit.

Docent

Franka Groote

Franka Groote

Basisopleiding CGT / Basisopleiding CGW
Lees meer

Literatuur

Door de cursist zelf aan te schaffen en te verkrijgen bij onze partner Breinboek
Heycop ten Ham Bas van, Vos Bert de, Hulsbergen Monique (2013) Praktijkboek gedragstherapie, handboek voor de cognitief gedragstherapeutisch werkers, deel 1 en deel 2 , Boom, Amsterdam ISBN: 9789461055057.

Accreditaties

Registerplein / BAMw

Maatschappelijk werk100
Jeugdzorgwerker100
GGZ-agogen100

VGCt (CGW)

Cogn. gedragsth. werkers48

Praktische informatie

Data 27-02-2020, 09:00 - 16:00 (inloop v.a. 08:30)
12-03-2020, 09:00 - 16:00 (inloop v.a. 08:30)
26-03-2020, 09:00 - 16:00 (inloop v.a. 08:30)
09-04-2020, 09:00 - 16:00 (inloop v.a. 08:30)
23-04-2020, 09:00 - 16:00 (inloop v.a. 08:30)
07-05-2020, 09:00 - 16:00 (inloop v.a. 08:30)
04-06-2020, 09:00 - 16:00 (inloop v.a. 08:30)
18-06-2020, 09:00 - 16:00 (inloop v.a. 08:30)
Plaats Zernikepark 12, 9747 AN in Groningen
Tarief € 1545,00 (Inclusief koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur)
Deelnemers Maximaal 18 deelnemers

Voor wie: 

Je hebt een afgeronde op de (geestelijke) gezondheidszorg gerichte hbo-(bachelor)opleiding, bijvoorbeeld Verpleegkunde, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Toegepaste Psychologie of Maatschappelijk Werk- en Dienstverlening. Deze opleiding moet aantoonbaar 30 uur gespreksvaardigheden en 30 uur psychopathologie bevatten.
Heb je een hbo-opleiding gevolgd die niet gericht is op de (G)Gz? Dan beoordeelt de registratiecommissie je vooropleiding. Deze opleiding moet in ieder geval ook weer aantoonbaar 30 uur gespreksvaardigheden en 30 uur psychopathologie bevatten.

Aanmelden

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.