Naar het programma

Acceptance and Commitment Therapy -ACT-

Vanaf donderdag 17 september 2020 van 10:00 tot 17:00 inloop vanaf 09:30

Deze cursus is vol! Je kunt je nog wel aanmelden, maar dan kom je op de wachtlijst.

Direct aanmelden

Introductie

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een zogeheten derde generatie gedragstherapie. Naast aandacht voor handelen (eerste generatie) en cognities (tweede generatie) besteedt ACT aandacht aan ervaring en zingeving. Centraal staat het idee dat experiëntiële vermijding en fusie met de verbale werkelijkheid leidend zijn bij het ontstaan en voortduren psychopathologie. ACT baseert zich daarbij op experimentele bevindingen over de manier waarop mensen taal verwerven en gebruiken. In de therapievorm wordt veel aandacht besteed aan de beleving van de cliënt, zowel in als buiten de therapiekamer. De ontregelende functie van cognities wordt in een nieuwe context geplaatst. Experiëntiële vermijding wordt doorbroken waardoor de cliënt in staat gesteld wordt zijn door klachten beperkte leven te verruilen voor een leven waarin waardegericht handelen centraal komt te staan.

Inhoud
• Tweedaagse cursus;
• Uitleg over het therapiemodel van ACT;
• De zes kernprocessen van ACT, met de verschillende interventiemethoden en (experiëntiële) therapeutische vaardigheden.

Het doel
Kennismaken met de theorie en praktijk van ACT zodat men na de cursus in staat is principes van ACT toe te passen in behandelingen.

Docent

Jacqueline A-Tjak

Jacqueline A-Tjak

ACT / ACT verdieping
Lees meer

Literatuur

Door de cursist zelf aan te schaffen:

  • Acceptance & Commitment, Theorie en praktijk, onder redactie van A-Tjak (ISBN 9789036804967). U dient dit boek te lezen voor aanvang van de cursus en kunt het aanschaffen bij onze partner: breinboek.com
  • J.G.L. A-Tjak, M. L. Davis, N.  Morina, M. B. Powers, J. A. J. Smits & P.M. G. Emmelkamp (2015). A Meta-Analysis of the Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy for Clinically Relevant Mental and Physical Health Problems. Psychotherapy and Psychosomatics, 84:30–36. DOI: 10.1159/000365764. Dit artikel dient u te lezen voorafgaande aan de tweede bijeenkomst en wordt tijdens de eerste dag uitgedeeld.

Accreditaties

VGCt

Nascholingscursus11

FGzPt (KP'ers)

FGZP Bij- en nascholing8

NIP K&J / NVO

Diagnostiek5
Behandeling1
Herregistratie12

Praktische informatie

Data 17-09-2020, 10:00 - 17:00 (inloop v.a. 09:30)
24-09-2020, 10:00 - 17:00 (inloop v.a. 09:30)
Plaats Zernikepark 12, 9747 AN in Groningen
Tarief € 495,00 (Inclusief koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur.)
Deelnemers Maximaal 15 deelnemers

Voor wie
HBO (+) opgeleide en universitair opgeleide deelnemers zoals POH GGZ, GZ psycholoog, klinisch psycholoog, etc. die een Basiscursus (100-uurs) Gedrags- en Cognitieve therapie gevolgd hebben of beschikken over daaraan gelijkwaardige voorkennis.

Annuleren
U kunt tot 6 weken voor de cursus kosteloos annuleren.

Aanmelden

Deze cursus is vol! Je kunt je nog wel aanmelden, maar dan kom je op de wachtlijst.

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.