Naar het programma

Protocol Woede, Wrok en Wraak

dinsdag 22 september 2020 van 09:30 tot 16:30 inloop vanaf 09:00

Direct aanmelden

Introductie

In deze workshop wordt een nieuw EMDR-protocol gepresenteerd, wat een veelbelovende behandeling biedt voor juist deze externaliserende symptomen. In de workshop wordt, na aandacht te hebben geschonken aan theoretische fundering en plaatsbepaling van dit protocol, het protocol in fasen ingeoefend, zoveel mogelijk aan de hand van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek en met gebruikmaking van videomateriaal.

Inhoud
Behandelaars in zowel de reguliere GGZ als in de forensische sector worden regelmatig geconfronteerd met patiënten met traumagerelateerde gevoelens van woede, wrok en/of wraak. Effectieve behandeling van de internaliserende, kwetsbare symptomen ten gevolge van een trauma, zoals angst, schrikachtigheid, flasbacks en nachtmerries, is inmiddels ruim voorradig (Imaginaire exposure, het standaard EMDR protocol, schrijfopdrachten, enzo). Wanneer in de therapie ook externaliserende, “kwetsende” symptomen naar voren komen, zoals verhoogde prikkelbaarheid, woede-aanvallen en/of voortdurende wraak-gedachten (woede-ruminatie), staat de therapeut vaak met lege handen.

In deze workshop wordt een nieuw EMDR-protocol gepresenteerd, wat een veelbelovende behandeling biedt voor juist deze externaliserende symptomen. In de workshop wordt, na aandacht te hebben geschonken aan theoretische fundering en plaatsbepaling van dit protocol, het protocol in fasen ingeoefend, zoveel mogelijk aan de hand van door de deelnemers ingebrachte casustie en met gebruikmaking van videomateriaal.

  • Protocol ‘Woede, Wrok en Wraak’: theoretische basis, casusconcep-tualisatie en behandelrichtlijnen.
  • Het protocol als cognitief interweave binnen de reguliere EMDR-behandeling of als opzichzelfstaande experiëntiële techniek.
  • Presentatie van de verschillende technieken en hun therapeutisch effect aan de hand van videomateriaal.
  • Indiceren en inoefenen van het protocol.
  • Bespreken van dilemma’s uit de praktijk aan de hand van zelf ingebrachte casuïstiek.
  • Veiligheidsaspecten in de therapeutische relatie.

Het doel
De cursist is na afloop van de workshop in staat om woede- en wraakproblematiek met gebruikmaking van het wraakprotocol adequaat te indiceren en op maat te behandelen. De cursist weet, welke plaats het wraakprotocol in de gehele behandeling kan innemen.

Docent

Herman Veerbeek

Herman Veerbeek

Protocol Woede, Wrok en Wraak (+ verdieping)
Lees meer

Literatuur

Aanbevolen: Veerbeek, H.J. & Ten Broeke, E. (2016). EMDR bij Boosheid. In HJ Oppenheimd, H. Hornsveld, E. Ten Broeke & A. de Jongh (red), Praktijkboek EMDR Deel II. Toepassingen voor nieuwe patiëntengroepen en stoornissen. Amsterdam: Pearson.

Accreditaties

VGCt

Nascholingscursus6

FGzPt (KP'ers)

Klinisch psycholoog7

Vereniging EMDR Nederland

Vakinhoudelijke scholing (smal)6

Praktische informatie

Data 22-09-2020, 09:30 - 16:30 (inloop v.a. 09:00)
Plaats Zernikepark 12, 9747 AN in Groningen
Tarief € 225,00 (Inclusief koffie, thee en lunch. Exclusief literatuur.)
Deelnemers Maximaal 20 deelnemers

Voor wie
EMDR-therapeuten (zoals GZ en klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters) die minimaal de basiscursus hebben afgerond en in de praktijk te maken hebben met agressie- en/of wraakproblematiek.

Annuleren
U kunt tot twee weken voor de workshop kosteloos annuleren.

Aanmelden

Stap 1 van 4 - Contactgegevens

De factuur wordt per e-mail gestuurd. Indien uw werkgever betaalt en/of de factuurgegevens afwijken van de contactgegevens, wilt u dan het juiste factuuradres + e-mail opgeven bij stap 3. Alvast bedankt.