Groepsleertherapie CGT

Met deze leertherapie wordt voldaan aan de eisen voor het lidmaatschap van de VGCt. U kunt zich hier inschrijven.

Inhoud
In een leertherapie werk je aan een aantal situaties die in je eigen leven spelen, met als doel het bevorderen van je eigen groei en ontwikkeling. Deelnemers ervaren hoe het is om deel te nemen aan een groepsproces en je als cliënt over te geven aan een therapeut. Door het deelnemen aan leertherapie in een groep vindt er een reflectie plaats op je eigen therapieproces en leer je de invloed van de therapeutische relatie bewust te hanteren in de behandelingen.
Leertherapie is een verplicht onderdeel in de opleiding tot gedragstherapeut bij de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt).

Werkwijze
Deelnemers brengen problemen in die zij tegenkomen in eigen werk en/of privésituatie. Er wordt gewerkt met diverse (cognitief) gedragstherapeutische technieken waarbij het rollenspel, psychodrama en groepsoefeningen de rode draad vormen. In een gefaseerde opbouw wordt het rollenspel benut om: ‘problemen te verkennen’ (functionele analyse), ‘binnen de groep problematiek te delen’, ‘modelgedrag te verkennen’, ‘doelen te kiezen’ en ‘te oefenen met nieuw gedrag’. Deelnemers zijn bereid actief aan de leertherapie deel te nemen. Deelnemers en leertherapeut hanteren absolute vertrouwelijkheid ten aanzien van hetgeen binnen de leertherapie aan de orde komt.

Het doel
In het kader van onder andere de opleiding tot cognitief gedragstherapeut is het deelnemen aan leertherapie een vereiste. Deelnemers stellen hun eigen leerdoelen vast. Met deze leertherapie wordt voldaan aan de eisen voor het lidmaatschap van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt).

Voor wie
Gedragswetenschappers in opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCT, maatschappelijke werkenden, psychiaters, artsen.

Docent
Jan Fens is na zijn studie klinische psychologie meer dan vijftien jaar werkzaam geweest in de reguliere gezondheidszorg.
Hij heeft gewerkt in een psychiatrisch ziekenhuis, een eerstelijns praktijk, een regionale instelling voor de ambulante gezondheidszorg, een revalidatie-instelling en in de ouderenzorg.
Hierna heeft hij als vestigingsmanager en adjunct-directeur van landelijk werkende organisaties op het gebied van arbeid gerelateerde problematiek gewerkt.

Sinds 1 februari 2006 werkt hij zelfstandig in een eigen praktijk waarbij hij zich met name richt op het coachen van cliënten in hogere functies, zoals managers en directeuren en op het geven van onderwijs.

– Registerpsycholoog NIP / Gezondheidszorg
– Registerpsycholoog NIP / Arbeid & Organisatie
– Registered EuroPsy Psychologist
– Supervisor en leertherapeut voor de VGCt, Vereniging Gedrags- en Cognitieve Therapie
– EMDR practitioner
– Birkman-consulent
– Docent voor de VGCt en de Rino-Noord Holland

Zie ook: www.janfens.nl

Literatuur
Voor de leertherapie hoeft geen literatuur te worden aangeschaft.

Aantal deelnemers
Minimaal 4 en Maximaal 8.

Annuleren
U kunt tot vier weken voor aanvang van de leertherapie kosteloos annuleren.

Extra

Voor de inschrijving is een levensbeschrijving vereist (indicatie: 1500-2000 woorden). Deze bevat een beschrijving van het gezin van herkomst, van belangrijke feiten en gebeurtenissen in het leven (tot op heden) van de deelnemer en de manier waarop hij/zij daarmee omgaat of is gegaan. Hieraan kunnen de persoonlijke doelstellingen van de cursist worden gekoppeld.

De levensbeschrijving dient rechtstreeks (i.v.m. privacy) te worden gestuurd. Hierna volgt een inschatting door de docent of deelname aan de groep op dit moment passend is. De beschrijving s.v.p. rechtstreeks naar de docent sturen: info@janfens