Aanwezigheid & Annuleren

Aanwezigheid

De meeste cursussen/workshops kennen een (gedeeltelijke) verplichte aanwezigheid. Deze voorwaarden zijn gesteld door de accrediterende verenigingen en hier kunnen wij dan ook niet vanaf wijken. Neem daarom, wanneer u (gedeeltelijk) verhinderd bent, altijd minimaal 1 dag maar het liefst zo snel mogelijk contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.

1. Eendaagse workshops

Bij eendaagse workshops geldt er, vanzelfsprekend, 100% aanwezigheid. Wanneer u verhinderd bent, gelden de annuleringsvoorwaarden (zie onder aan deze pagina).

2. Meerdaagse workshops en cursussen

Bij meerdaagse workshops en cursussen zijn er voorwaarden gesteld aan de aanwezigheid. Hier kan niet van worden afgeweken. Voor de grote opleidingen gelden de volgende aan-/afwezigheidsregels:

Basiscursus CGT
Er geldt een aanwezigheidsnorm van 90%. Dit betekent dat maximaal 10% van de contacttijd verzuimd mag zijn. In dat geval kan worden volstaan met het inhalen van de voor de verzuimde uren opgegeven huiswerkopdrachten. Wanneer meer dan 10% van de contacttijd, maar minder dan 20% van de contacttijd is verzuimd moeten bovendien extra opdrachten worden uitgevoerd ter compensatie van de gemiste uren. Wanneer meer dan 20% van de contacttijd is verzuimd moeten de gemiste bijeenkomsten worden ingehaald in een andere basiscursus. Pas na het inhalen mag, wanneer aan de andere voorwaarden is voldaan, een verklaring van geslaagd zijn worden afgegeven. Gemiste sessies moeten binnen een jaar na het einde van de cursus zijn ingehaald.

Vervolgcursus CGT
De cursist dient minimaal 90% van de tijd aanwezig te zijn geweest. De gemiste tijd zal worden ingehaald middels een inhaalopdracht. De opdracht wordt door de docent bepaald.
Inhaalopdracht: In overleg met de hoofddocent.

Basis- en vervolgopleiding EMDR
Wij verwachten dat u 100% van de trainingstijd aanwezig bent. Bij het missen van (gedeelte) van de eerste 2 lesdagen is continuering van deze training niet mogelijk. Voor de terugkomdagen geldt dat deze kunnen worden ingehaald bij een andere (erkende) training. Indien u slechts een gedeelte van een dagdeel van de terugkomdagen heeft gemist, kunnen gemiste uren als volgt worden gecompenseerd:

  1. Compensatie van tijd waarin theorie wordt besproken is mogelijk door het uitvoeren van een vervangende opdracht: het inleveren van een verslag(je) over de gemiste stof op basis van sheets en de betreffende stof in het boek. Dit verslag dient u op te sturen naar info@psy-zo.nl.
  2. Compensatie van tijd waarin geoefend wordt is mogelijk door het uitvoeren van een andere vervangende opdracht: het maken van een videoband waarop te zien is dat u de betreffende stof oefent op een collega. Deze band kunt u bespreken met een supervisor van de Vereniging EMDR Nederland, waarvoor u supervisiekosten dient te betalen.
  3. Compensatie van tijd waarin videobanden worden becommentarieerd is mogelijk door in te stromen bij een volgende training, als u een volledig dagdeel gemist heeft. Indien u slechts een gedeelte daarvan heeft gemist, kunt u de gemiste tijd inhalen bij een supervisor van de VEN door  een band te laten becommentariëren, waarop u aan het werk bent met een cliënt. Deze supervisie gaat vooraf aan de supervisie, die gevolgd wordt na beëindiging van de training en telt niet mee voor aftekening van het betreffende supervisieformulier.

Neem voor het inhalen van terugkomdagen altijd zelf contact op door een e-mail te sturen naar info@psy-zo.nl of te bellen naar 050-7502088.  Wij kunnen dan in overleg bekijken wanneer de eerstvolgende mogelijkheid tot inhalen is.

Het inbrengen van een videofragment, waarop te zien is dat u EMDR toepast bij een cliënt, vormt een verplicht onderdeel van de training. Bij afsluiting van de training wordt een deelname certificaat verstrekt op voorwaarde dat voldaan is aan de verplichting dat u een band heeft gemaakt. Bij compensatie door supervisie op een videoband dient u een door de supervisor ondertekende verklaring in te sturen naar info@emdrkindenjeugd.nl (voor kind en jeugd) of naar de desbetreffende docent (voor volwassenen).

Annuleren

1. Eendaagse workshops

1. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake onderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de bedenktijd van twee weken na inschrijving, de volgende annuleringsregeling voor eendaagse workshops:
a. annulering voordat het onderwijs is begonnen, geschiedt door middel van een email naar info@psy-zo.nl. Deze e-mail dient vervolgens door Psy-zo! te zijn bevestigd;
b. kosteloze annulering tot twee weken voor aanvang van het onderwijs;
c. bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van het onderwijs is de afnemer de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd. Mocht u een andere deelnemer weten die uw plek wil innemen, dan is dit ook een mogelijkheid.

2. Meerdaagse workshops en cursussen

2. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de bedenktijd van twee weken na inschrijving, de volgende annuleringsregeling voor meerdaagse workshops en cursussen:
a. annulering voordat het onderwijs is begonnen, geschiedt door middel van een email naar info@psy-zo.nl. Deze e-mail dient vervolgens door Psy-zo! te zijn bevestigd;
b. kosteloze annulering tot zes weken voor aanvang van het onderwijs;
c. bij annulering minder dan zes en tot twee weken voor aanvang van het onderwijs is de afnemer de 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd;
d. bij annulering minder twee weken voor aanvang van het onderwijs is de afnemer de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.

Zie voor de overige voorwaarden de algemene voorwaarden.