Accreditatie

Het is niet altijd mogelijk om bij een workshop voor alle beroepsgroepen accreditatie aan te vragen omdat het onderwerp van de workshop niet aansluit bij de beroepsgroep. Is het voor u van belang dat er accreditatie wordt aangevraagd bij een andere (beroeps) vereniging dan reeds is aangevraagd? Neemt u dan contact met ons op om dit te bespreken.

Op deze website staat per workshop vermeld voor welke beroepsgroepen accreditatie is aangevraagd en of deze accrediatie reeds is toegekend. Na afloop krijgt u van ons een certificaat met daarop onder andere de accreditatie vermeld. Het is belangrijk dat u deze goed bewaard.

Per beroepsgroep hebben wij voor u op een rij gezet waar de desbetreffende informatie over (her)registratie is te vinden.

(Beroeps) vereniging(Her) registratieregels
NVO / NIP K&J: Orthopedagoog-generalisten en Psychologen NIP K&J
Zie voor meer informatie de website van het NVO.
Psycholoog NIP K&J zie voor meer informatie de website van het NIP. De NVO neemt de accreditaties van NIP KJ over.
LVVP en NIP: Eerstelijnspsychologen
Zie voor meer informatie de website van het NIP.

VGCt: Cognitief gedragstherapeuten
Zie de website van de VGCt voor meer informatie.
FGzPt: Klinisch psychologen
Zie de website van de FGZP voor meer informatie.
VEN: EMDR therapeuten
Voor de eisen van (her)registratie zie de website van de EMDR vereniging.
Nadat u bent ingelogd op de ledenpagina staan deze vermeld in het opleidingsreglement.
Het EMDR Europe practitionerschap en het supervisorschap moeten na vijf jaar worden
verlengd.
NVRG: Relatie- en gezinstherapeuten
Zie de website van de NVRG.
NVvP: Psychiaters
Zie de website van de NVvP voor meer informatie.
Registerplein: Het beroepsregister van agogisch en maatschappelijk werkers. Zie de website.
V&VN: voor het register Verzorgenden en Zorgprofessionals, zie de website.
V&VN: voor het Verpleegkundig Specialisten Register, zie website.
SKJ: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, zie website. Wanneer scholing is geaccrediteerd door NVO/NIP KJ, neemt de SKJ dit over. Deelnemers kunnen zelf het certificaat uploaden.
NVP: de nederlandse vereniging voor psychotherapie. Zij erkennen de accreditaties van FGzPt, LVVP, de NVvP en de Specialistische Verenigingen, zie website.