Onderwijs

Gezien de recente ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus, kiest Psy-zo! Onderwijs ervoor om, waar mogelijk, over te gaan op digitaal onderwijs. Zie voor toelichting op dit besluit deze brief.

Staat u ingeschreven voor onderwijsactiviteiten in de komende periode? Voorafgaand aan de cursus ontvangt u relevante informatie over desbetreffende workshop of cursus via het bij de aanmelding ingevulde e-mailadres. Overweegt u zich in te schrijven voor een workshop of cursus? Dat kan gewoon! Houdt u er echter rekening mee dat de onderwijsactiviteiten voorlopig digitaal zullen plaatsvinden. Voor welke cursussen dit geldt ziet u op het programmaoverzicht.

Wij vragen u niet zelf contact op te nemen over cursussen waarvoor u ingeschreven staat. Hartelijk dank alvast voor de medewerking!

—————————————————————–

Psy-zo! Onderwijs organiseert geaccrediteerd onderwijs in de vorm van workshops, cursussen en supervisie, onder andere op het gebied van EMDR, CGT, schematherapie en systeemtherapie. Het onderwijs is bedoeld voor orthopedagogen (-generalist), psychologen (GZ of klinisch), psychotherapeuten en psychiaters.