Onderwijs

13-10-2021: Update online onderwijs
Om met de woorden van Mark Rutte te spreken; ‘Het coronavirus is onder ons, en zal voorlopig nog onder ons blijven.’

Wij hadden het anders gehoopt, maar op dit moment zitten we in (het begin van) de tweede golf. En zoals dit voor veel zaken gevolgen heeft, geldt dat helaas ook voor ons onderwijs. Naast de onzekerheid van de gestelde maatregelen die in korte tijd sterk kunnen veranderen, brengt het ook praktische problemen met zich mee. Zo hebben we bij elke cursus onder andere te maken met:
• de verplichte anderhalve meter afstand,
• verkoudheidsklachten van docenten en/of deelnemers,
• het afwachten van coronatesten en quarantaine,
• last-minute afmeldingen.

Bovenstaande zaken brengen de continuiteit van het onderwijs voor deelnemers in het gedrang en maken het onmogelijk om ons onderwijs live aan te blijven bieden. We hebben dan ook besloten om (vrijwel) alle onderwijsactiviteiten, in ieder geval tot en met maart 2021, online aan te bieden. Op deze manier weten deelnemers van te voren waar zij zich voor inschrijven, hoeven wij niet last-minute om te schakelen, en kunnen wij bovenal de continuïteit van ons onderwijs waarborgen. Dit is onder voorbehoud dat online onderwijs door de accrediterende verenigingen wordt erkend. Op het moment van publiceren van dit bericht is dat wel de verwachting.