Opleiding en supervisie CGT

Psy-zo! organiseert door de VGCt erkende basis- en vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie en biedt de supervisie aan. Barbara Drijver en Moniek Verster verzorgen binnen Psy-zo! supervisie cognitieve gedragstherapie. Zij zijn beide ingeschreven als supervisor VGCt.

Algemeen

Het opleidingstraject ziet er als volgt uit:

  1. VGCt geaccrediteerde basiscursus (cognitieve) gedragstherapie, 100 contacturen; Start eerste basiscursus op  05-09-2018 , 06-02-2019 en 28-08-2019
  2. VGCt geaccrediteerde vervolgcursussen, 100 contacturen; Start op 28-01-2019 met als docent Erik ten Broeke.
  3. 125 supervisie– en leertherapiesessies, waarvan 75 tot 100 supervisie en 25 tot 50 leertherapiesessies.
  4. 200 gesuperviseerde cliëntcontacten van minimaal 45 minuten.
  5. een N=1-studie.

Zie voor alle informatie over het opleidingstraject de website van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt).

Supervisie volgen

Het is verstandig om de supervisie goed voor te bereiden. Natuurlijk kan er ook tijd ingeruimd worden voor ‘gewone’ supervisievragen zoals wat te doen als het proces stagneert of wat te doen bij specifieke problematiek.

Tarief

Op deze pagina staan de tarieven en praktische informatie.

Leertherapie

  • Individuele leertherapie wordt bij Psy-zo! verzorgd door Moniek Verster en Barbara Drijver.
  • Groepsleertherapie door Jan Fens, zie deze link.

Begeleiding N=1

Voor begeleiding N=1 kunt u contact opnemen, dit wordt door onze supervisoren gedaan.