Basisopleiding Klinische Hypnose

Introductie
De opleiding Klinische Hypnose is een basisopleiding voor het gebruik van hypnotische technieken binnen de hulpverlenerspraktijk (medisch, danwel GGZ).

Inhoud
De opleiding beoogt de cursist bekendheid te verschaffen met de ganbare theorieën omtrent hypnose en de plaats van hypnotische technieken binnen de verschillende vakgebieden. Het praktische doel van de opleiding is vaardigheden aan te leren waarmee de cursist in staat is een hypnotisch proces in technisch opzicht te hanteren. De cursist dient enkele basis inductie-, verdiepings- en deductietechnieken te kunnen uitvoeren en moet tevens in staat zijn alle voorkomende complicaties te onderkennen en te hanteren. Door middel van demonstraties en door zelf te oefenen maken de deelnemers zich de stof eigen.  Hiermee is deze opleiding een interactieve combinatie tussen theorie en praktijk.

Werkwijze/ werkvormen
De volgende werkvormen zullen tijdens de opleiding onder andere aan bod komen:
- presentatie theorie in plenaire inleidingen
- toetsing van de literatuur
- demonstraties van besproken methoden en technieken
- in kleine groepen oefenen van de gepresenteerde interventies
- het maken van praktijkopdrachten
- demonstraties en rollenspellen van docenten

Het doel
- verschaffen van bekendheid met de gangbare theorieën omtrent hypnose en de plaats van hypnotische technieken binnen de verschillende vakgebieden
- aanleren van vaardigheden waarmee de cursist in staat is een hypnotisch proces in technisch opzicht te hanteren
- het kunnen uitvoeren van basis inductie-, verdiepings- en deductietechnieken
- in staat zijn alle voorkomende complicaties te onderkennen en hanteren

Voor wie
Psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, huisartsen, specialistisch verpleegkundigen en andere (BIG geregistreerd) hulpverleners.


Docent/NVvH
Deze opleiding wordt in samenwerking met de Nederlandse vereniging voor Hypnose (NVvH) georganiseerd. Docent van de opleiding is Dienie van Wijngaarden. U kunt, na het succesvol afronden van de opleiding, op de verwijslijst bijgeschreven worden. Verdere informatie hierover volgt tijdens de opleiding.

Verplichte literatuur
‘ Essentials of hypnosis’ van M. Yapko (258 pagina’s), te verkrijgen bij onze partner Breinboek

Data:
Deze opleiding wordt zowel in 2018 als in 2019 aangeboden.
2018: start 29-03-2018
2019: start 05-03-2019

Annuleren
U kunt tot 6 weken voor aanvang van de cursus kosteloos annuleren.

Inschrijven voor deze cursus

Deze cursus is volgeboekt. U kunt zich inschrijven voor de wachtlijst.

Uw gegevens

Personalia & Contact

Registratienummers beroepsverenigingen

Facturatiegegevens