Protocol Woede, Wrok en Wraak

In deze workshop wordt een nieuw EMDR-protocol gepresenteerd, wat een veelbelovende behandeling biedt voor juist deze externaliserende symptomen. In de workshop wordt, na aandacht te hebben geschonken aan theoretische fundering en plaatsbepaling van dit protocol, het protocol in fasen ingeoefend, zoveel mogelijk aan de hand van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek en met gebruikmaking van videomateriaal.

Inhoud
Behandelaars in zowel de reguliere GGZ als in de forensische sector worden regelmatig geconfronteerd met patiënten met traumagerelateerde gevoelens van woede, wrok en/of wraak. Effectieve behandeling van de internaliserende, kwetsbare symptomen ten gevolge van een trauma, zoals angst, schrikachtigheid, flasbacks en nachtmerries, is inmiddels ruim voorradig (Imaginaire exposure, het standaard EMDR protocol, schrijfopdrachten, enzo). Wanneer in de therapie ook externaliserende, “kwetsende” symptomen naar voren komen, zoals verhoogde prikkelbaarheid, woede-aanvallen en/of voortdurende wraak-gedachten (woede-ruminatie), staat de therapeut vaak met lege handen.

In deze workshop wordt een nieuw EMDR-protocol gepresenteerd, wat een veelbelovende behandeling biedt voor juist deze externaliserende symptomen. In de workshop wordt, na aandacht te hebben geschonken aan theoretische fundering en plaatsbepaling van dit protocol, het protocol in fasen ingeoefend, zoveel mogelijk aan de hand van door de deelnemers ingebrachte casustie en met gebruikmaking van videomateriaal.

  • Protocol ‘Woede, Wrok en Wraak’: theoretische basis, casusconcep-tualisatie en behandelrichtlijnen.

  • Het protocol als cognitief interweave binnen de reguliere EMDR-behandeling of als opzichzelfstaande experiëntiële techniek.

  • Presentatie van de verschillende technieken en hun therapeutisch effect aan de hand van videomateriaal.

  • Indiceren en inoefenen van het protocol.

  • Bespreken van dilemma’s uit de praktijk aan de hand van zelf ingebrachte casuïstiek.

  • Veiligheidsaspecten in de therapeutische relatie.


Het doel
De cursist is na afloop van de workshop in staat om woede- en wraakproblematiek met gebruikmaking van het wraakprotocol adequaat te indiceren en op maat te behandelen. De cursist weet, welke plaats het wraakprotocol in de gehele behandeling kan innemen.

Voor wie
EMDR-therapeuten (zoals GZ en klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters) die minimaal de basiscursus hebben afgerond en in de praktijk te maken hebben met agressie- en/of wraakproblematiek.

Docent(en)
Herman Veerbeek (GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en EMDR practionar) is behandelaar bij de forensische polikliniek de Waag en werkt van daaruit twee dagen in de week met langgestraften in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum van Scheveningen en PI de Schie te Rotterdam. Hij behandelt met name cliënten met een combinatie van ernstige persoonlijkheids-, gewelds- en traumaproblematiek. Daarnaast heeft hij een kleine eerstelijnspraktijk waar hij met name traumaproblematiek behandelt.

Literatuur
Verder is de aanbevolen literatuur: Veerbeek, H.J. & Ten Broeke, E. (2016). EMDR bij Boosheid. In HJ Oppenheimd, H. Hornsveld, E. Ten Broeke & A. de Jongh (red), Praktijkboek EMDR Deel II. Toepassingen voor nieuwe patiëntengroepen en stoornissen. Amsterdam: Pearson.

Annuleren
U kunt tot twee weken voor de workshop kosteloos annuleren.

Inschrijven voor deze cursus

Deze cursus is volgeboekt. U kunt zich inschrijven voor de wachtlijst.

Uw gegevens

Personalia & Contact

Registratienummers beroepsverenigingen

Facturatiegegevens