Incompany

Psy-zo! biedt mogelijkheden om bij- en nascholing op maat en/of intern (incompany) te organiseren. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het organiseren van bij- en nascholing bij u op het werk, dan horen wij dit graag.
Onderstaand een aantal voorbeelden van Incompany bij- en nascholing.

Kentalis

Kentalis

In 2013 en 2014 verzorgt Els van Rijn workshops over Behandelend Opvoeden bij Kentalis.

De Rading Utrecht

De Rading (Utrecht)

In 2013 en 2014 heeft Sjoerd te Dorsthorst een workshop Oplossingsgericht Werken verzorgd voor groepswerkers van de Rading.

Talant

Talant

In 2012 heeft Psy-zo! de volgende geaccrediteerde workshops incompany verzorgd voor de gedragswetenschappers van Talant:
– Oplossingsgericht werken
– Teambegeleiding bij Behandelend Opvoeden
– Signs of Safety
– Psychopathologie
– Persoonlijkheidsstoornissen

Tjallinga Hiem

Tjallinga Hiem

Naar aanleiding van de aangeboden workshop Teambegeleiding bij behandelend opvoeden heeft Tjallinga Hiem contact opgenomen met de vraag of dit een Incompany workshop kan worden. Deze is gegeven in het najaar van 2011.

Elker

Elker

Sinds een aantal jaren is Psy-zo! betrokken bij de voortdurende deskundigheidsbevordering van de pedagogisch medewerkers. Het kernthema hierbij is de basishouding bij behandelend opvoeden. Hierbij is het uitgangspunt dat de pedagogisch medewerkers aansluiten bij zelfbeeld, persoonskenmerken en belevingswereld van kinderen en jongeren en daar vanuit de interventies toepassen. Een en ander is steeds in overleg en nauwe samenwerking met de gedragswetenschappers uitgevoerd.

Accare

Accare FJP

Psy-zo! is betrokken bij het denken over en de uitvoering van een traject deskundigheidbevordering waarin het doel is om te komen tot een verbindend model voor het multidisciplinair wegen en beoordelen van de problematiek van de opgenomen jongeren. De bijdrage van Psy-zo! hierin is de aandacht voor het gezamenlijk conceptualiseren van casustiek, rekening houdend met persoonlijkheidsstoornissen en de psychopathologie, en de uitwerking hierbij van de behandelrelatie.

Noorderbrug

De Noorderbrug

In 2010 is Psy-zo! betrokken geweest als ondersteuner van het proces van het team van gedragswetenschappers bij het formuleren van een breed gedragen integraal beleidsvoorstel.