8. Type zorg en vergoeding

Verwijzing

De kosten voor psychologische zorg worden vanuit het basispakket vergoed door de zorgverzekeraars. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Het is belangrijk dat uw arts in zijn/haar verwijsbrief duidelijk aangeeft voor welk type zorg u wordt verwezen (basis- of specialistische geestelijke gezondheidszorg).

Type zorg

U kunt op twee manieren verwezen worden voor psychologische zorg naar Psy-zo!:

  • Basis GGZ: Deze zorg betreft vooral de kortdurende behandeling van enkelvoudig trauma, lichte zelfbeeldproblematiek en specifieke angsten en fobieën in 6-10 sessies.
  • Specialistische GGZ: Deze zorg richt zich op het behandelen van meervoudige en complexe traumata maar ook ernstige zelfbeeldproblematiek. U kunt hierbij denken depressieve klachten, angststoornissen, onbegrepen lichamelijke klachten, persoonlijkheidsstoornissen i.o. en dissociatieve klachten. Daarbij is er altijd sprake van een samenhang met traumatische gebeurtenissen. De behandeling bestaat doorgaans uit maximaal 20 sessies. Het is mogelijk om hierna de behandeling te vervolgen maar alleen bij de verwachting dat dit een substantieel effect kan hebben op het behalen van de behandeldoelen.

Vergoeding door zorgverzekeraar

Psy-zo! heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars. Echter niet met CZ, Delta Lloyd en Ohra. De behandelingen in de basis-ggz en specialistische ggz maken deel uit van het basispakket van uw zorgverzekering en worden door uw verzekeraar vergoed. De factuur wordt door Psy-zo! rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar gestuurd.

In het geval dat u verzekerd bent bij CZ, Delta Lloyd en Ohra dan is volledige vergoeding van de zorg ook mogelijk als u een restitutiepolis heeft.

Let op: Bij sommige budgetpolissen gelden afwijkende regels. Het is voor Psy-zo! niet haalbaar al deze uitzonderingen bij te houden. Heeft u een budgetpolis? Controleert u dan zelf bij uw verzekeraar of de behandeling bij Psy-zo! wordt vergoed.

Bij de onderstaande budgetpolissen is voor ons duidelijk dat de zorg niet wordt vergoed:

  • VGZ Goede Keuze (natura selectief)
    •             Bewuzt Basis (natura selectief),
    •             IZA GezondSamenPolis Natura (natura selectief),
    •             Cares Natura Selectief (Besured).

Zelf betalen

U kunt de zorg ook zelf betalen. Hiervoor geldt een tarief van €95,- per uur. U heeft dan geen verwijsbrief nodig.

Verplicht eigen risico

Het ‘verplicht eigen risico’ in de zorgverzekering is een bedrag dat u als verzekerde ieder jaar moet betalen in het geval dat u medische kosten maakt. Voor 2018 is dit bedrag vastgesteld op €385.-. De zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag niet. Voor meer informatie zie de website van de Rijksoverheid.

Afzeggen van afspraken

Voor een goed resultaat van de behandeling is belangrijk dat u de afspraken die u maakt met de behandelaar consequent nakomt. Indien u onverhoopt uw afspraak met ons moet afzeggen of verzetten dan verzoeken wij u dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Een bericht van verhindering kan telefonisch (tijdens kantooruren) en per e-mail worden doorgegeven. Afspraken die binnen 24 uur voor de geplande tijd worden afgezegd kunnen niet door ons bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Deze kosten worden bij u voor de helft rekening gebracht (€45,- per sessie). Voor afspraken die tijdig geannuleerd zijn, worden geen kosten in rekening gebracht.